Boekenwijsheid

Dree Vandyck  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 34

Dree Vandyck (15.00 u. - R012)

Boekenwijsheid

1. Dit is een poging tot een ervaringsgerichte benadering van het verschijnsel "handboek", wars`   citaten of verwijzingen naar wetenschappelijk werk.

 • Beschouwingen bij hetgeen van handboeken verwacht werd, wat ze gaven en de frustraties die ze achterlieten.

2. Samen kijken naar het taalonderricht ; je taal is je immers niet vreemd.

 • Als je taal de specifieke vormgeving is van hetgeen mensen voelen, denken en verrichten, wat mag je dan van het taalonderricht verwachten ?

 • -Naast kwantitatieve verwachtingen, ook kwalitatieve verwachtingen, want, je taal is je meest intieme vriend.

3. Dan is dat handboek wel eens een sta-in-de-weg bij actualisering naar de samenleving en de leefwereld van leerlingen en leerkrachten toe.

 • En, wat rest er nog van de persoonlijke vormgeving in spreken en schrijven.

 1. Handboeken kunnen niettemin een echte hulp-in-de-nood betekenen voor wie zonder gesneden brood niet tot taalonderricht kan komen, als duidelijke omschrijving van hetgeen kwantitatief moet verworven worden, als aanleiding voor kwalitatief werk.

 2. Poging om een platform te omschrijven :

thematisch onderwijs Nederlands, projectgeformuleerd en vakoverstijgend, met wezenlijk gestructureerde neerslag.

 1. Tot besluit nog enkele boekvragen : i.v.m.

 • inspectie en doelstellingen,

 • functie van bibliotheken, tijdschriften en kranten,

 • de nieuwe technologieën en de beeldcultuur,

 • de schoolinfrastructuur

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
België
thema
evaluatie van onderwijsopbrengsten
onderwijsleermateriaal
papier

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987