De didactische motivatie van COO-programmatuur leesvaardigheid

Ben Huijskens  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 26

Ben Huijskens (14.00 u.   R008)

De didactische motivatie van COO-programmatuur leesvaardigheid

In inleidende cursussen op het gebied van COO wordt veelvuldig verwezen naar programmatuur op het gebied van leesvaardigheid. Met name gaat het daarbij om WIDA-software voor de BBC. Een enkele keer vindt men in .de literatuur ook aanwijzingen voor het gebruik van de 'kale' tekstverwerker in het kader van met name leesverwerkingen. Sinds kort krijgen de scholen vanuit het NIVO-project een programma meegeleverd, genaamd DOKA (overigens ook een bewerkt 'BBC'-programma).

In mijn bijdrage wil ik aandacht schenken aan de vakdidactische context waarin leesvaardigheidsonderwijs de afgelopen tien jaar door met name taalbeheersers is geplaatst. Verder besteed ik aandacht aan (een vergelijking van) de dissertaties van Gerard Westhoff ("Voorspellend lezen") en Carolien Schouten-Van Parreren ("Woorden leren in het vreemde-talenonderwijs"). Met name wil ik aandacht schenken aan de didactische en leerpsychologische context waarbinnen leesvaardigheid in het moedertaalonderwijs geplaatst kan c.q. moet worden.

Tot slot zal ik enkele uitwerkingen laten zien die via COO-programmatuur aan leerlingen/studenten kunnen worden aangeboden.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
land
Nederland
thema
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987