De les van honderd jaar stelonderwijs

Rudolf Geel  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 20

Rudolf Geel (11.30 u. - R008)

De les van honderd jaar stelonderwijs

Sinds ongeveer honderd jaar is er in Nederland sprake van methodisch geordend stelonderwijs. 'Menigvuldige klachten, in heden zowel als verleden, over het peil van de door leerlingen in het voortgezet onderwijs tentoongespreide stelvaardigheid, wettigen de veronderstelling dat het stelonderwijs minder resultaten heeft opgeleverd dan wenselijk zou zijn. Deze veronderstelling kan onderbouwd worden door de geschiedenis van het Nederlandse stelonderwijs te bezien. Zorgvuldige beschouwing van theoretische geschriften over het stelonderwijs, stelmethodes en gevoerde polemieken, levert in dezen een grote hoeveelheid gegevens op. Met behulp daarvan kan niet alleen de huidige praktijk van het stelonderwijs worden verduidelijkt, maar is het tevens mogelijk aan te geven waarom de klachten over het peil van de stelvaardigheid bij handhaving van de huidige situatie welhaast moeten blijven bestaan.

Naast een korte geschiedenis van het stelonderwijs, toegespitst op het voortgezet onderwijs, zullen de conclusies worden besproken die uit omstreeks honderd jaar stelonderwijs getrokken kunnen worden. Deze conclusies, resultaat van .een vrijwel voltooide dissertatie over de geschiedenis van het Nederlandse stelonderwijs, zullen deels de vorm hebben van aanbevelingen, ter verbetering van de huidige praktijk.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987