Een literaire week. Een brok leven op school.

M. Dejarnac-Smits  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 31

M. Dejarnac-Smits (15.00 u. - R124)

Een literaire week. Een brok leven op school

1. Ontstaan :

 • na kennismaking 'Eerste Week van de Poëzie. Regio Kempen' - kennis-

making via oproep in Info-blad en informatie bij de directie én inschrij-

ving voor lezing Julia Tulkens (absent) en Clara Haesaert : zeer posi-

tieve indruk

 • na eerste lezing op school van Guido Van Puyenbroeck : zeer geslaagd (tip : man en vrouw naast elkaar)

Gevolgen

 • positief leren werken - bereiken van de doelstellingen waarvan sprake in een tekst uit het Informatieblad : 'Naar het jaar 2.000' (1)

 1. echte werkervaring

 2. persoonlijke besluitvorming

 3. verbale training

 4. cultuur

 5. kennis cultureel en historisch erfgoed - kortom : VOORBEREIDING op het leven

 • in een democratische sfeer leren samenwerken en 'doelgericht' schrijven :

 1. brieven   •

 2. vragen interview

 3. verslagen

 4. signalementen auteurs

 5. gefantaseerde verhalen

 • ervaren schrijf-, lees-, luister en spreek-PLEZIER (cf. leerplan : schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid wordt bevorderd - TAAL IS GROEI, RIJPWORDING, NOOIT KENNISOPLAKKERIJ

 1. Organisatie-subsidiëring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (aanvragen in september - eerst contact opnemen met auteur - zie schrijverslijst)

- plaats : in mediatheek of plaatselijk C.C.

 1. Problemen - gebrek coördinatie aanvrager-auteur-ministerie (vriendjespolitiek ministerie ? auteurs die zich niet houden aan voor-

schriften ?)

 1. Doelstellingen

 • stimuleren van de moedertaal door het promoveren van de literatuur in het algemeen - min. D. Coens

 • wegwerken barrières tussen scheppend kunstenaar en potentiële cultuurontvanger - min. P. Dewael

 • bewaren hechte eenheid moedertaal, literatuur en onderwijs - Jan Terlouw

5. Besluit : 'Dat een literaire week belangstelling voor boeken wekt en lezers maakt' werd (wordt) door de leerlingen van de RMS 2 bewézen.

(1) H. Van Dingenen - Info-blad mei '85

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987