Expressie en het schoolvak Nederlands

Frank Van den Eynde & Jan Walravens  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 27

Frank Van den Eynde en Jan Walravens (14.00 u. - R012)

 

Expressie en het schoolvak Nederlands

   
     

Wij willen de rol nagaan van het onderdeel "expressie" in het schoolvak Nederlands. Onder "expressie" verstaan wij de globale communicatieve competentie, in de eerste plaats verbaal en motorisch, maar ook - hoewel in beperkter mate - schriftelijk.

Wij willen onderzoeken hoe dat taalbeheersingsaspect in het vak Nederlands geoptimaliseerd kan worden en of het misschien meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Vooral het beperkte succes (om uiteenlopende redenen) van het vak Verbale Expressie in vele scholen lijkt het volle gewicht van het aandeel expressie weer naar het "hoofd "vak Nederlands toe te schuiven. Nochtans suggereren de herhaalde klachten uit het beroepsleven en het hoger onderwijs duidelijk dat er iets loos is met de mondigheid van onze jeugd.

Daarom willen we in aansluiting op een eerste theoretisch deel een praktisch voorbeeld (steunend op ons handboek Uit jezelf, De Nederlandsche Boekhandel, 1987) geven van hoe men op een geintegreerde manier de communicatieve competentie binnen het schoolvak Nederlands kan oefenen en uitbreiden. Hiervoor zullen we op de praktijk gesteunde (essenreeksen beschrijven rond het thema "interview" (voor de hoogste drie jaren van het secundair onderwijs).

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
mondelinge taalvaardigheid
spreken
land
België
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987