Hoe leer ik mijn leerlingen schrijven?

Paul Tack  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 14

 

Paul Tack (10.30 u.. - R008)

   

Hoe leer ik mijn leerlingen schrijven ?

   
       

Een leraar is geen voetbaltrainer die een geselecteerd stel erg getalenteerde knapen moet helpen tot volle bloei te komen. Hij moet elk lid van een zeer gemengde populatie tot aanvaardbare prestaties brengen.

We gaan ervan uit dat schrijven een vaardigheid is die geleerd en onderwezen kan worden. Schrijven is een proces, een opeenvolging van deelhandelingen, waarin verschillende fases en stappen onderscheiden kunnen worden. Daarom kan de leraar dat proces in de les begeleiden met instructies en ingrijpen en remediëren waar het pas geeft.

Om zijn leerlingen op een efficiënte manier te ieren schrijven moet de leraar tussen twee klippen laveren : hij moet de creativiteit en de individualiteit van elke leerling respecteren, maar dan niet zo dat de leerling geen duidelijke leiding meer krijgt ; en hij moet de leerling bruikbare, uitvoerbare en controleerbare instructies geven, maar dan zo dat het eigen initiatief van de leerling niet ingesneeuwd wordt.

In elk geval moet de leerling voldoende scherp geformuleerde opdrachten en instructies krijgen, die zijn gedrag leiden tijdens het schrijfproces en nadien zijn reflectie op zijn schrijfprodukt stimuleren.

Vage, 'open' opdrachten die wel een doel stellen, maar niet de weg, noch de stappen ernaartoe wijzen, zijn waardeloos, want niet effectief en dus ontmoedigend.

Wij zullen het verloop van een heel schrijfproject voorstellen, en enkele activiteiten die gericht zijn op het bijbrengen van deelvaardigheden betreffende het vinden van gegevens, het ordenen van die gegevens, het hanteren van enkele veel voorkomende alineapatronen en tekststructuren.

Wij zullen ook summier aangeven hoe elke leraar voor bepaalde deelactiviteiten zelf de hulp van een tekstverwerker kan inschakelen.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
België
onderwijstype
basisonderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987