Meningen van leerlingen over intercultureel onderwijs

Anne Kerkhoff & Sjaak Kroon  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 24

Anne Kerkhoff en Sjaak Kroon (14.00 u. - R124)

 

Meningen van leerlingen over intercultureel onderwijs

   
     

Er zijn de laatste jaren heel wat boeken en tijdschrift-artikelen verschenen die op de een of andere manier betrekking hebben op aspecten van wat we hier voor het gemak met een paraplu-term maar even intercultureel onderwijs. noemen:

In deze publicaties, of ze nou theoretisch of praktisch van aard zijn, wordt over het algemeen met name aandacht besteed aan de rol die onderwijsgevenden in dit verband geacht worden te spelen.

In het kader van een Onderzoeksgroep Intercultureel Onderwijs aan de KUB hebben we met studenten geïnventariseerd wat leraren en leraressen wel niet allemaal zouden moeten doen om hun onderwijs meer intercultureel te maken. Die inventarisatie leverde een niet geringe lijst van desiderata op.

Het is bij dit alles opmerkelijk dat de "aangesproken persoon" van intercultureel onderwijs, de leerling, in het stuk nauwelijks lijkt voor te komen. Of leerlingen intercultureel onderwijs nodig vinden of niet, wat ze onder intercultureel onderwijs verstaan, of ze het überhaupt wel in de gaten hebben als hun leraar of lerares intercultureel probeert te werken, op dat soort vragen geeft de literatuur over intercultureel onderwijs vooralsnog weinig antwoorden.

Door middel van een schriftelijke enquête door studenten uit de Onderzoeksgroep, afgenomen bij leerlingen van een vijftiental klassen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland, hebben we geprobeerd op

deze en dergelijke vragen een voorlopig antwoord te vinden. We hebben ons daarbij geconcentreerd op intercultureel onderwijs in het vak Nederlands.

In onze bijdrage zullen we ingaan op de resultaten van dit onderzoek en proberen er conclusies uit te trekken voor de vormgeving van intercultureel onderwijs.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
NT2-leerlingen/cursisten
domein
intercultureel onderwijs
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
evaluatie van onderwijsopbrengsten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987