Op poëtische wijze

Yolande Van Turnhout  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 23

Yolanda Van Turnhout (14.00 u. - R004)

Op poëtische wijze (Poëzie in het 5de en 6de jaar S.0.)

Een gedicht wil beleefd worden. Voor poëzie-gevoelige mensen kan het lezen van een gedicht volstaan om tot (esthetische ?) beleving te komen. Dit veronderstelt echter ook een zekere vertrouwdheid met poëzie, die de leerlingen bij het begin van het 5de jaar meestal niet bezitten, daar het poëzie-aanbod in de voorgaande jaren in vele gevallen beperkt blijft tot 'vertellende' verzen of tot een typevoorbeeld van één of andere stroming of dichtvorm.

Jonge mensen kunnen leren een gedicht lezen en kunnen ook leren poëzie smaken, maar dan moeten wij zorgen voor :

 1. een aanbod dat (ook qua thematiek) aangepast is aan de leerlingen

 2. een methode die afstapt van de idee, dat een gedicht vooral dient om 'geanalyseerd' te worden

Om een gedicht te leren beleven moet men de taal van de dichter leren begrijpen.

Dat kan door een gepaste COMBINATIE van :

 1. een intuitief-.associatieve benadering

 2. zelf schrijven van poëzie

 3. een cognitieve analyse

Mijn bedoeling is verschillende suggesties te geven voor creatieve benaderings- en belevingsvormen van poëzie met concrete voorbeelden uit de klaspraktijk

 1. oefeningen om voor te bereiden op een gedicht o.a. interview, zintuigelijke verkenning, fotospel, brainstorm,

 2. oefeningen om de beleving van het gedicht te verdiepen d.m.v. - andere expressievormen (klank, kleur, beeld, dans)

 •  associatiespelen (met portretten, foto's, dingen)

 •  voordracht (ook spreek- en klankkoor)

 1. oefeningen om een gedicht te appreciëren o.a. semantische schalen

 2. oefeningen in creatief schrijven n.a.v. poëzie o.a. bewerkingen of nieuwe teksten

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
België
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987