Presentatie PRINTT

Dick Prak  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 25

Dick Prak (14.00 u. - R014)

Presentatie PRINTT. SLO/Project Informatica, Enschede

  1.      Integratieproject Informatiekunde

1.1.   Wat is integratie ? 1.1.1. Verschil met c.o.o.

1.2.   Informatiekunde in de Basisvorming

1.3.,   PRINTT

  1.      Informatiekunde/Nederlands

2.1.   Wat is integratie Informatiekunde/Nederlands ?

2.1.1. Werkdefinitie

2.1.2. Conceptualiseren van kennis en informatie

Principe. Consequenties voor Nederlands en IT. Actualiseren van kennis en informatie. Werken met ideeënontwikkelaars. Verwerven van kennis en informatie. Werken met databanken. Verwerken van kennis en informatie. Werken met een databaseprogramma. Werken met anderssoortige gegevensverwerkingsprogramma's : Enquêteprogramma.

  1.      Beoogde produkten

3.1.   Wat moet er gemaakt worden ?

3.1.1. Reader : Theoretisch kader

3.1.2. Praktijkboek : Voorbeeldlesmateriaal

Cursorische blokjes. Thematische blokjes. Thematisch naar onderwerp. Simulatie als didactiek.

3.2.   Wat is er klaar ?

De Reader. Voorlopige versies van een aantal cursorische blokjes.

3.3.   Wat moet er nog gebeuren ?

Beproeven van ontwikkeld materiaal. Ontwikkelen van materiaal t.b.v. gebruik databases en db-programma's.

  1.      Ontwikkelings- en evaluatiestrategie

4.1.   Onderwerpen worden door SLO aangedragen

4.2.   Ontwikkeling vindt plaats op de projectscholen

4.3.   CITO zorgt voor evaluatie op volgscholen

4.4. - Via PRINTT vindt op de projectscholen bijstelling plaats.

  1.      Voorbeelden

5.1.   Alinea's en interpunctie (De Meergronden)

Een cursus waarin taalvaardigheden en tekstverwerkingsvaardigheden geintegreerd, dat wil zeggen gecombineerd worden geoefend.

5.2.   De Spijbelcomputer (Zernikecollege)

In dit thema worden naar aanleiding van een beleidsvoornemen van de schoolleiding meningen te dienaangaande geinventariseerd, systematisch gerangschikt, geredigeerd tot een aantal publiek- en doelgerichte teksten.

5.3.   Overige voorbeelden

Korte cursus lezen en schrijven : van alinea tot tekst. Cursus omgaan met bibliotheekinformatie.

Labels

land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987