Kwaliteit van het moedertaalonderwijs

Frans Daems  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 15

Frans Daems (10.30 u. - R012)

Kwaliteit van het moedertaalonderwijs

In Vlaanderen. en Nederland, evenals in andere Westeuropese landen valt geregeld de term 'onderwijskwaliteit'. Aan het begrip 'kwaliteit' worden erg uiteenlopende beschouwingen gewijd door de media, de ministeries van onderwijs, het bedrijfsleven, onderwijsresearchers, ouders van studerenden, leerkrachten, lerarenverenigingen en tijdschriften enz.

Het feit dat men de term 'kwaliteit' in de mond neemt lijkt - impliciet -te suggereren dat het onderwijs misschien niet die kwaliteit haalt die men wenst. Veel hangt natuurlijk af van wat men onder 'kwaliteit' wenst te verstaan.

Ook met betrekking tot het moedertaalonderwijs wordt geregeld de term 'kwaliteit' genoemd. We denken bijvoorbeeld aan het recente WRR-advies

in Nederland, aan de discussie rond het PPON-onderzoek verricht aan de SCO in Amsterdam, of aan het rapport Wesdorp-Daems over 'De positie van het onderwijs in het Nederlands in Nederland en Vlaanderen en de rol van de overheid' (OORD, Nederlandse Taalunie 1986).

In de lezing voor de conferentie HSN 1987 stel ik me voor het begrip 'kwaliteit van moedertaalonderwijs' op een eigenzinnige manier in te vullen tegen de achtergrond van de hierboven genoemde discussie.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
overige
land
Belgiƫ
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987