Televisie en film in de Nederlandse les

S. Klinkenberg  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 22

S. Klinkenberg (11.30 u. - R013)

 

Televisie en film in de Nederlandse les

   
     

In de meeste recente handboeken over de didactiek van het moedertaalonderwijs wordt gezegd dat leren omgaan met audiovisuele massamedia (film, TV, radio e.d.) deel zou kunnen/moeten uitmaken van het moedertaalonderwijs.

Een aantal docenten besteedt inderdaad meer of minder aandacht in hun lessen aan deze media.

In mijn lezing ga ik in op de volgende vragen

  1. Wat doen docenten in de praktijk in de klas met radio, TV, film enz. ? Ik heb twee docenten langere tijd mogen observeren tijdens hun les geven ; ik breng daarvan verslag uit.

  2. Waarom houden die leerkrachten zich bezig met audiovisuele media ? Hoe legitimeren zij hun aktiviteiten. In gesprekken hebben bovengenoemde twee leerkrachten me hun legitimatie meegedeeld.

  3. Hoe kun je de lesaktiviteiten van deze twee leerkrachten en hun legitimatie ervan begrijpen tegen de achtergrond van opvattingen over het schoolvak Nederlands, de geschiedenis van dat vak in de laatste 50 jaar, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen.

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
audiovisueel

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987