Lezen met de computer? Taakgericht werken aan leesvaardigheid

Walter Schrooten  ·  13de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1999  ·  pagina 124

Lezen met de computer? Taakgericht werken aan leesvaardigheid.

Walter Schrooten

Samenvatting

De meerwaarde van een multimediaal leermiddel voor leerlingen met leesproblemen ligt op verschillende vlakken. Om de leesprestaties van leerlingen te verbeteren is in de eerste plaats veel oefening nodig. Om iets al doende te leren moet je het vaak genoeg doen. Een multimediaal produkt laat toe om in een relatief kort tijdsbestek intensief met lezen bezig te zijn. Leerlingen kunnen op individuele basis (ook buiten de klas) met een dergelijk product werken.

Opdat leerlingen veel zouden lezen is het belangrijk dat ze er plezier aan beleven. Bij leerlingen met leesproblemen is dat leesplezier echter vaak ver te zoeken. Een multimediaal leermiddel biedt leerlingen die om allerlei redenen niet gemotiveerd zijn voor traditionele leesactiviteiten een uitdagende en motiverende context. Belangrijk is dat de motivatie om te gaan lezen niet voortkomt uit het werken met de computer als dusdanig - dit effect verdwijnt immers na verloop van tijd - maar uit de inhoud van het programma zelf.

De werkvormen die mogelijk worden in een multimediapakket zijn veel taakgerichter en functioneler dan de traditionele 'vragen en opdrachten bij een tekst'. Teksten kunnen een geïntegreerd onderdeel worden van een multimediaal verhaal waarin leerlingen probleemoplossend tewerk moeten gaan. De informatie die ze daarvoor nodig hebben is te vinden in het tekstmateriaal. Het resultaat van een dergelijke aanpak is een programma dat een aantal kenmerken zal hebben van zogenaamde 'adventure-games'. Binnen een raamverhaal wordt de gebruiker geconfronteerd met diverse probleemsituaties die hij moet oplossen. Hiervoor zijn doorgaans bepaalde objecten nodig die in het verhaal verborgen zitten. Bovendien krijgt de gebruiker informatie van de personages die in het verhaal een rol spelen. Het komt er dan op aan om al deze gegevens te gaan combineren.

124

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
land
Belgiƫ
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

13de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1999