13de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
1

‘Als je te saai begint, lezen de mensen het verhaal niet’; een aanzet tot interpretatie van een stelinstructie op een basisschool vanuit een schooletnografische invalshoek

Maarten Beernink en Maurjce Breugelmans

9

De Taaladviesbank, voor wie nooit geen fouten meer wil maken

Gerard Bohncke

19

‘Sympathjek’, Over leerprocessen en woordenschatontwjkkeljng

Ad Bok

25

Een strategische aanpak van lessen luisteren en spreken in de eerste graad van het secundair onderwjjs

Jan Bonne

31

SOPHI en het schoolvak Nederlands

Geert van der Burg & Gerard Pijnappels

34

Polderpoëzie, een literatuurproject in de basisvorming

Ad But

39

Taal leren door taal te gebruiken

Betty van Dam

44

Hogere eisen, actievere leerlingen, betere resultaten. Concrete ICT- ervaringen met de pc als `power tool’ voor het vak Nederlands

Jan Demedts

48

Een Europees literatuurportfolio. Enkele samenvattende aantekeningen

André van Dijk

51

Catamaran; ontwikkelen na ‘Herkenning en vernieuwing’

Peter Dijkxhoorn en Harry Paus

57

Argumenteren in het literatuuronderwijs. Over ‘warrant’, leesautobiografie en smaakontwikkeling

Joop Dirksen

63

Het avontuur van het eindwerk. Nederlands als ondersteunend vak bij het maken van een geïntegreerde proef of werkstuk

Katrien Durnez & Francien Vandermeersch

68

Het gebruik van het Open Leer Centrum op de Taalschool van het Baronie College in Breda. Workshop

Marja Fick

73

Tekstsoorten en leesstrategieën jn de eerste fase VO. Vage leestheorie bemoeilijkt vertaling kerndoelen naar de praktijk

Roos Geerse & Will van Riel

78

Spreken en luisteren in West-Vlaanderen

Jan Gilt

79

Gedocumenteerd Opstel

Hans Goosen & Tineke Vergeer

82

Leesbevordering, geen Wees van Woesteland. Een praktische toepassing

Katrien Van Grimbergen & Nathalie Thyssen

93

Taalspellen in de vaklessen?

Brigitte van Hilst & Regine Bots

97

Interculturele jeugdliteratuur. Wat kun je ermee in de klas?

Hannie Humme

101

Wat kan met een stappenplan? Het Project Route

Dinie Meijs & Elsbeth van der Laan

106

Het verlangen naar de kust. Over ’tekst’ en culturele geletterdheid

André Mottart en Ive Verdoodt

113

Zelfstandig werken in de bovenbouw havo⁄vwo BVE

Anke van Rooij

117

De rol van het vak Nederlands in de voorbereiding op het profielwerkstuk

Robbert Roosenboom

124

Lezen met de computer? Taakgericht werken aan leesvaardigheid

Walter Schrooten

125

Redenen om geen spreek- en luisteronderwijs te geven: terecht of onterecht?

Kees Sluis

131

FlexNed, een multimediaal programma Nederlands voor laag opgeleiden

Truus van der Veer

133

Kwaliteit van taalonderwijs

Marianne Verhallen & Ruud Walst

141

De voordelen van fictieonderwijs met behulp van film

Bert de Vos

143

Van roman naar film en (eventjes) terug

Rudy Wuyts