12de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
9

Ter inleiding

Rita Rymemans & Hugo de Jonghe

10

Opening van de twaalfde HSN-conferentie

Mark Van Bavel

15

Twee weten meer dan een. Het belang van samenwerkend leren

Marijke Asscheman, Marlies Kamp & Moniek Sanders

21

Het referaat in een leerlijn luisteren en spreken

Marita Van Auwenis

24

Luister naar jezelf en kijk naar een ander. Feedback op taaltaken in o.a. Schoolslag

Nanette Bienfait & Theun Meestringa

33

Wat ze zelf doen, doen ze beter. Taalvaardigheidsonderwijs en zelfontdekking

Nora Bogaert

42

Gedocumenteerd schrijven in de tweede fase

Jan Boland

51

Van een leerlijn luisteren en spreken naar lessen

Jan Bonne

59

Argumentatieve teksten leren schrijven door uitvoeren en observeren: hoe gaat dat eigenlijk?

Martine Braaksma & Gert Rijlaarsdam

67

‘Hopelijk leren ze er nu eindelijk wat van!’ Over de schrijfcursussen in Textuur

Antoine Braet

75

MILE-Nederlands

John Bronkhorst & Harry Paus

78

‘Ziezo, dat kan ik ook!’

Maarten van der Burg, Marijke Jansen en Elsbeth van der Laan

85

Schrijven groeit onder je handen. Schrijven in de methode NED.werk@

Peter Burghouts

94

Hoe probeer ik (toekomstige) leraren van de basischool tot de nieuwe taalbeschouwing over ta halen?

Ides Callebaut

101

Toetsing van spreekvaardigheid

Marleen Colpin & Sara Gysen

109

Mediaspotting van literatuur. Een leesbevorderingsdidactiek

Chris De Commer & Janien Benaets

117

Spellen en taal in het basisonderwijs

Hendrik Cornilly

124

Het I.M.-project. Leerlingen discussiëren via email over een literair werk

Michel Couzijn & Lizan Zonneveld

132

Spreken ze meer dan ze luisteren?

Christine Craeynest & Christine Goethals

140

Evalueren van spreek- en luistervaardigheden

Rita Daelmans

146

Didactische en pedagogische principes voor het meten van taalvaardigheid in een multimediale toets

Veerle Depauw

154

Literatuur en ethiek

André van Dijk

160

Leesdossier:mogelijkheden en moeilijkheden

Joop Dirksen

164

Taalvaardigheid en taalbeschouwing: een interessant duo

Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch

173

Wij leren leer-lijnen. Een teamgerichte aanpak voor leerlijnen vaardigheden

Rita Van Elsen

181

Geen les zonder computer. Over mijn wel en wee in een ’totaal’ gecomputeriseerde brugklas

Vera Frieling

189

Wat is hier het onderwerp

Jannemieke van de Gein

197

Nederlands als dwarsverband. Over ontwikkelingen in het Nederlandse beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie

Mariet van Goch

206

Leren, dat doe je gewoon! Leren leren in een wereldoriëntatie-onderwijs in de basisschool

Koen Van Gorp

213

Spreektaken op de computer? Een multimediaal ontwerp voor taakgericht taalonderwijs

Hilde Hacquebord & Birgit Lijmbach

220

De communicatieve slinger te ver doorgeschoten. Over de algemene vaardigheden en vakspecifieke leerstof in het schoolvak Nederlands

Ton Hendrix

227

Leesonderwijs ter discussie. Deel 1: Analyse van leesonderwijs in lesmaterialen. Deel 2: Voorstellen

Koos Henneman & Wim van Calcar

242

Organisatie van geïntegreerd taalvaardigheidsonderwijs

Wilfried De Hert

249

Tijdwinst, doelgerichtheid en kwaliteit van het onderwijs Nederlands

Jenny de Hoey

256

Het schoolvak Nederlands onderzocht

Mariëtte Hoogeveen & Helge Bonset

260

Spreken en luisteren in de eerste graad. Geen boekenpraat maar klaspraktijk

Eddy Van Hoyweghen

265

Identificatiemogelijkheden en emotionele spanning in jeugdliteraire teksten als een brug naar leesbevordering?

Ineke Jansen-Guldemond

272

Schrijven in Topniveau

Henk Jongsma & Paul Merkx

277

Vanzelfsprekend: mondelinge taalvaardigheid in de tweede fase

Rudi Liebrand

282

Leren leren vanuit het vak Nederlands

Marleen Lippens

287

Integratie van vaardigheden via eigen thema’s van leerlingen: een verrassende uitdaging!

Mai Van Loon

295

In het spoor van Traject. Doel- en publiekgericht schrijven inleiden in de tweede graad

Hilde van Looveren

301

Joos de Rijcke, de eerste Nederlander in het Incarijk. Een internetproject met didactische meerwaarde

Jos Martens & Jos van Dooren

308

Nieuwe wegen voor steunlessen Nederlands (als tweede taal)

Theun Meestringa, Maaike Hajer & Marleen Miedema

316

Schermen voor landschappen. Vakoverschrijdende milieu-educatie in een digitale leeromgeving

André Mottart & Ive Verdoodt

323

Anders schrijven in Taaldomein

Marianne Overmaat

331

’t Stad in! Buitenschools leren voor hooggeschoolde volwassenen in een beginnerscursus Nederlands

Sandy Reinenbergh en Dirk WOuters

337

Problemen met fonologisch decoderen bij beginnende lezertjes. Gooi het kind niet met het badwater weg!

Dominiek Sandra

343

Octopus: een leer- en ICT-rijke schrijfomgeving. Hulp bij gedocumenteerd schrijven

Pierre Satijn

347

Multimedia en taakgericht onderwijs Nederlands voor laaggeschoolde volwassenen

Walter Schrooten

354

Coöperatief leren in multiculturele groepen

Marc Smolenaers

359

Met leerlingen regionaal nieuws maken

Jan De Staelen

363

Theater voor de eerste graad: kijken en beleven

Jan Staes

372

Anderstalige nieuwkomers uit het basisonderwijs in de reguliere klas. Het creëren van krachtige taaleeromgevingen

Mie Sterckx

381

Een vruchtbaarder moedertaalonderijs door integratie van de vier modaliteiten

Paul Tack

390

‘Juf, ik stop niet meer als ik lees!’ Taakgericht Remediërend Lezen in de basisschool

Saskia Timmermans en Yvette van Eekelen

396

Taakgericht werken bij zwakke leerders

Mieke Vandenbroucke

404

Levenslang leren. Interculturele communicatie op de werkvloer

Anouk Vanherf

410

Bouten en moeren…of is het net iets anders? Taal en techniek in de beroepsopleiding

Magda Vanmontfort

416

Leren leren en het schoolvak Nederlands: koele minnaars?

Luc Vercammen

423

Gisteren is niet vandaag…en toch! Over de functie van de historische jeugdroman vandaag

Karel Verleyen

429

Het metamodel voor de taal

Cees Visser

436

Leerachterstanden en leerstoornissen bij spellen (en lezen). Enkele modellen voor remediale hulp in het secundair onderwijs

Chris Van Vliet

444

Achtergronden van lees- en spellingproblemen

Peter van Vugt

449

Oude wijn…toch maar nieuwe zakken?

Rudi Wuyts

456

Zelfstandigheidsdidactiek binnen PAV

Luc Wyns

465

Forumdiscussie over taakbelasting van de leraren Nederlands

Gio De Weerd