11de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
7

Samenvatten en tekstverklaren per computer

Anton van Aert

10

Beeldende schrijfopdrachten

Gilberte Aerts

18

Lezen lukt soms maar moeizaam

Fried van Beek

26

Op weg naar een leerplan

Rudy Beernink, Harry Paus, Mieke Smits & Anja Swennen

35

Modulaire leerlijn Nederlands

Ella Bohnenn & Paul Steehouder

39

Het nieuwe examen Nederlands in mavo en vbo: noodzaak en mogelijkheden voor leerplanontwikkeling

Helge Bonset

49

Overwegingen van een schoolboekauteur in de Tweede Fase

Antoine Braet

58

Het activeren van voorkennis

Stijn Brouwer & Noortje Jonker

61

Grammatica voor beginnende NT2-ers

Wim van Calcar & Hanneke Lentz

70

‘Wij hebben een goed stad’: over multiculturaliteit in het basisonderwijs

Sophie Crooymans en Ingrid Evers

77

Twijfels bij het leesdossier (en enige andere zaken)

J.A.Dautzenberg

85

Het leesdossier in de Tweede Fase

Joop Dirksen

89

Leerstof voor taalbeschouwingsonderwijs: wat bevatten taalmethoden en de ‘blauwdruk’ van de SLO?

Amos van Gelderen

102

Wat is er aan de hand met Nederlands?

Mariet van Goch

108

Als informatie elkaar ontmoet: samenwerkend leren via verdeelde informatie ter bevordering van de taalontwikkeling

Koen van Gorp & Nora Bogaert

120

Discussievaardigheid in de basisvorming

Trudy Heuves

126

Evenwichtsoefeningen op “Vlaamse Pabo’s”

Riet Jeurissen

135

Van docent naar begeleider

Bertie van de Kandelaar & Antoon Schmidt

137

Taakgericht taalonderwijs: een succes?

Barbara Linsen

145

Neem het voortouw, wacht niet af!

Wam de Moor

152

Kiezen of delen

Siel van de Ree

170

Waar moet ik gaan zitten? Het geven van duidelijke instructies bij taken

Ann de Schrijver, Jes Leysen & Jo van den Hauwe

179

Zelfstandig leren en NT2 in het MBO⁄BVE

Marion Siemonsma & Els Kok

187

De begrensde blik en het grenzeloze boek, de Nederlandse literatuur en haar context

Hans van Stralen

194

Lezen en leren

Piet-Hein van de Ven

201

Vaardig samen kijken

Bert de Vos & Niek de Man