10de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
11

Nieuwe tendensen in het schoolvak Nederlands op HSN-10

Mark Van Bavel

21

‘Nederlands’ nieuwe stijl. Een centraal vak, in de lengte en de breedte

Steven ten Brinke

29

Woordenschatonderwijs in de taalklas

Mariélle Bieleman & Esther Hafkenscheid

39

Werkgroep luister- en spreekvaardigheid West-Vlaanderen

Jan Bonne

49

Toenemende variatie in onze standaardtaal tussen oude en nieuwe kerndoelen

Carl Brüsewitz

55

Een nieuw leerplan Nederlands voor het Katholiek Lager en Kleuteronderwijs

Ides Callebaut

63

Lopen we in de juiste richting voor de eindtermen?

Marleen Colpin

73

Schrijven aantrekkelijker maken voor de BSO-leerling

Rita Daelmans

77

Luistervaardigheidsproblemen, luistervaardigheidsoefeningen

Jacques De Maere

91

Al doende leert men

Heidi De Niel & Veerle Depauw

103

Taakgericht leren in een multimediale context

Heidi De Niel & Joke Verbeek

113

Een beheerste revolutie. Theorie en praktijk via het nieuwe literatuuronderwijs

Joop Dirksen

119

Leren omgaan met zaakvakteksten

Goedele Duran & Christine Mechelmans

131

Literatuuronderwijs in een multiculturele samenleving

Cor Geljon & Dick Schram

139

Het nieuwe leerplan ‘schrijven’ in de basisscholen

Freddy Gemis

145

Spreekvaardigheid in de eerste graad

Ignace Goethals

155

Waarom geïntegreerd taalvaardigheidsonderwijs?

André Hoekstra & Tom Oud

159

Spreken Luisteren in de tweede fase. Presenteren, discussiëren, notuleren op de OSG Winkler Prins te Veendam

André Hoekstra & Tom Oud

165

Inhoud geven aan taalvaardigheidsonderwijs

Hans Hulshof en Ton Hendrix

175

De plaats en organisatie van hulp- en steunlessen

Thomas Jager en Joop Wammes

185

Doel- en publiekgericht schrijven in het TSO: de geïntegreerde proef

Michel Janssen

191

Jeugdliteratuur in de klas

Ruud Kraaijeveld

199

Aan het werk! Taakgerichte werkvormen voor hooggeschoolde volwassenen

Jes Leysen, Annemie Gevaerts, Dirk Wouters & Veerle Frateur

207

Wachters voor de poorten van het millennium

Jos Martens

217

Taalbeleid in de praktijk van het voortgezet onderwijs

Theun Meestringa en Atty Tordoir

227

Samenwerkend leren in heterogene klassen

Marleen Miedema

235

Hoe klassiek is het kinderboekenmuseum? Over kinderliteratuur, kabinetten en de schoolcanon

Piet Mooren

245

Project algemene vakken in de tweede en derde graad van het beroepsonderwijs

Wim Ottevaere & Francis Tanghe

249

Van schrijfonderwijs naar schrijfvaardigheidsonderwijs

Marianne Overmaat

259

De vaardigheid samenvatten

Else Pistoor

269

Een kritische kijk op het luisteronderwijs in Vlaamse en Nederlandse schoolboeken

Peter Pollefoort & Johan van Iseghem

281

Dit woord geeft mij rare kriebeltjes! Taalnormen in de kleuterklas: een gevalsstudie

Griet Ramaut

291

Eerste opvang anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas

Yvette Smits

301

Taalbeschouwing. Aha! Een zin-loze aanpak!

Jan T'Sas

311

Grammatica voor zwakke lezers

Wim van Calcar & Koos Henneman

319

Leren schrijven doe je niet alleen. Naar een taakgerichte schrijfdidactiek in het basisonderwijs

Kris Van den Branden

327

Lezen en identiteit. Een suggestie

Ria Van den Eynde

333

Hoe valt literaire ontwikkeling vast te stellen?

André van Dijk

339

Achter de coulissen van taal. Taalbeschouwing in een taakgerichte aanpak

Koen Van Gorp

349

Hypertekst is middeleeuws. Achtergronden en voordelen van hypertekst in het literatuuronderwijs

Edward Vanhoutte

359

Ons verleden in woord en beeld. Vakoverschrijdend werken met creatief schrijven en documentatie-opdrachten

Johan van Iseghem & Nele Verraes

369

Fictie-onderwijs en basisvorming. Wat vinden docenten ervan en welke doelstellingen streven zij na?

Erik van Schooten & Ron Oostdam

379

Geef effectief en motiverend les in tekstschrijven

Cor Vlasman

395

Een wereld vol tekens

Rudi Wuyts

403

Taal anders bekeken. Romeo en Julia in turbo

Els Wybo