9de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
9

Exemplarisch werken met oude teksten, ‘Jan van Beverley’

Mark Van Bavel

19

Het Literair Jaarboek

Domien ten Berge (i.s.m. Tjitze Koopmans)

23

Elektronische informatiesystemen in de lessen Nederlands

Gerard Bohncke

37

Het werkstuk werkt (in de tweede fase)

Geppie Bootsma & Niek de Man

39

Wat pleit er tegen argumentatieleer op school?

Antoine Braet

51

Taakgericht onderwijs: de puntjes op de i

Kris Van den Branden

61

Eerste opvang anderstalige nieuwkomers

Hilde Broekaert & Goedele Duran

75

Leesonderwijs in het kader van leren leren. Grammatica in actie

Wim van Calcar

85

Wat een ramp: mensen en leraren hebben weinig verstand van communicatie

Ides Callebaut

97

Nieuwe tendensen in zakelijke communicatie in het secundair onderwijs

Rita Daelmans

109

Zuidafrikaans binnen het schoolvak Nederlands

A.J. van Dijk

119

Vakoverschrijdend literatuuronderwijs en CKV I: een bescheiden blauwdruk

Cor Geljon

125

Al doende leert men. Taakgericht onderwijs voor Nederlands- en anderstaligen

Annemie Gevaerts

131

Lezen: dat doe je ‘gewoon’! Een taakgerichte aanpak ‘lezen’

Koen van Gorp en Barbara Linsen

141

Taalbeleid in de praktijk van een Bredase MBO-school

Mazze van Hoboken & Mirjam Tuinder

151

Het Deltaplan Taalbeleid voorgezet onderwijs van Het Projectbureau, Rotterdam

José Hofman en Marijke Kaatee-Mell

159

Kritiek? Een pleidooi van een productieve, interactieve aanpak voor de argumentatieleer

Paul J. van den Hoven

169

Workshop OMO/ESCAPE

Joep Jacobs

173

Aspecten van schoolboeken: spraakkunst

Hugo de Jonghe

185

Methode en computer bij Nederlands

Marion Keiren

197

De SLO-Lijn

Frits van Kouwenhove

209

Film en Literatuur

Dorée de Kruijk

219

Spreken en luisteren in de tweede fase

Rudi Liebrand

227

De maatschappelijke culturele kwalificatie in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Henk Lüken

231

Van spreekbeurt naar debat: spreekonderwijs in de praktijk

Irma van Nieuwenhuijsen

241

Argumentatie in de voorstellen van de vakontwikkelgroep Nederlands: leerstofdomein, didactiek en voorbeeldoefeningen

Ron Oostdam

255

Taakgericht werken met hogergeschoolde beginners: ideeën van een zoekende lesgeefster

Ann De Schryver

267

‘Ze kunnen nog geen hamer vasthouden’

H. Stapert

271

Zelfstandiger studeren. Een experiment op weg naar het ‘studiehuis’

Willem Steenbergen

283

Edutainment of speleleren

Gerda Volkstedt-Boermeester

289

Bedrijfsgericht opleiden

Andrew de Vroom

295

De discussie in de bovenbouw

Margot de Wit