8ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
11

Bij de opening van de achtste HSN-conferentie

Johan van Iseghem

17

Taalunie en onderwijs

Greetje van den Bergh

25

Pleidooi voor een Vlaamse Beroepsvereniging Leraren Nederlands

Mark van Bavel

37

Schoolboeken Nederlands in Vlaanderen

Geert Claeys

45

Taalkundige bedenkingen bij recente ontwikkelingen in het leerplan Nederlands en het moedertaalonderwijs

William Van Belle

51

Spreken en Luisteren in het Nederlands voorgezet onderwijs. Onderzoek en materiaalontwikkeling door de SLO

Helge Bonset

57

Leerlingen becommentariëren elkaars schrifprodukten

Chris Cuyves

65

Schrijfvaardigheid in de klas: methode Rijlaarsdam

Hilde van looveren

71

Leren lezen en schrijven door kijken en luisteren. Naar een nieuwe didactiek voor lees- en schrijfonderwijs

Michel Couzijn & Gert Rijlaarsdam

81

Uit eigen evaluatiepraxis: schrijfvaardigheid

Hugo de Jonghe

87

Repertorium taalvaardigheden moedertaal

Guide Ooghe

95

Algemene Vakken in het beroepsonderwijs: een uitdaging

Guy Staepels

99

Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken

Erik Herbosch

103

Woordenschat vanuit context

Jan T'Sas

111

Een strategische aanpak om taalvaardigheden aan te leren

Wilfried de Hert

117

Nieuwe bezems vegen beter…of toch niet altijd?

Hans Verheggen

123

De leraar uit de knel

Jos Thijssens

135

Van de delen naar het geheel of van het geheel naar de delen? Een analytische aanpak van taalvaardigheidsonderwijs

Nora Bogaert

143

Taakgericht onderwijs: een kijkje achter de schermen

Koen van Gorp

151

De NT2-praktijk in het Vlaamse onderwijs: een kijkje in de klas

Barbara Linsen

161

Tweetalig moedertaalonderwijs in Friesland

Peter Nieuwenhuijsen

169

Meesterverhalen of Voorlezen in de basisvorming

Wam de Moor

177

Boekpromotie

Dorée de Kruijck

183

Lezen in het boek van de natuur. Over milieu-geletterdheid

Ronald Soetaert, André Mottart & Luc Top

191

Poëzie bij beeld. E&eactue;n werkwijze om leerlingen dichter bij dichten te brengen. Eén werkwijze om beeld en tekst samen te laten functioneren

Patrick Missant

195

Poëzieproject 3e jaar

Mieke Vandenberghe

199

Poëzie in vier

Hilde Vandenbroucke

201

Werken met poëtische teksten in het vijfde jaar

Marleen Coudenys

207

Poëzie op school

Hilde Vandenbroucke

211

Project taalvak Nederlands. Het ontwikkelen van plastische verbaliteit of verbale plastiek bij leerlingen van de derde graad

Peter Verelst

221

Tien manieren om de cycloop het oog uit te steken. De Odyssee in de les Nederlands

Cor Geljon

227

Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid uit eigenbelang. Over intercultureel literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs

Koos Hawinkels

235

Reizen in de klas?

Rudi Wuyts

245

Bijbel en klassieke oudheid in de moderne literatuur

Henk de Lange

253

Mediatisering, literatuur en literatuuronderwijs

Janien Benaets & Chris de Commer

263

Hugo Claus als enscenerend toneelauteur. Een opvoeringsgerichte benadering van Een bruid in de morgen

Martin Desloovere

269

Theater kijken in de klas

Veerle Pessemier

275

De periferie van het literatuuronderwijs

John Vervoort