7de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
1

SITA – systematische, interactieve tekstanalyse

Henk Bakker

10

Exemplarisch werken met oude teksten

Mark van Bavel

18

Een jeugdliteraire canon: een zegen voor het literatuuronderwijs?

Harry Bekkering

22

Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord?

Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis

29

Een mooi vak: leraar Nederlands

P.H. Bosua

34

BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen

Regine Bots & Moniek Sanders

40

Beoogd betoog

Antoine Braet

49

Taalkunde in de basisvorming

Carl Brüsewitz & Marja Out

57

Teksttypen leren schrijven

Peter Burghouts

65

De saaiheid van de lessen Nederlands

Ides Callebaut

71

Postmoderne Oosteuropese teksten

Martine de Clercq

75

De organisatie van een vakoverstijgend literatuurproject

Lily Coenen

81

Reader Response Criticism in het literatuuronderwijs

Joop Dirksen

87

Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Mariet van Goch

94

Literatuurwetenschap, geschiedenis, historische letterkunde en het klaslokaal

E.K. Grootes

99

Intercultureel literatuuronderwijs

Koos Hawinkels

107

Is het iets van een schaap, meester?

Ton Hendrix & Hans Hulshof

114

Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken

Erik Herbosch & Guy Staepels

121

Twee handen op een buik: taalvaardigheid en motivatie in het TSO

Wilfried de Hert

128

Moedertaalonderwijs als middel tot relationele vorming

Johan Van Iseghem

135

Het geval Bora

Thomas Jager & Joop Wammes

139

Gediversifieerd en toch gemeenschappelijk

Hugo de Jonghe

147

Literatuur is film

Dorée de Kruijk

152

Kijk maar je ziet niet wat je ziet

Henk de Lange

155

De rol van de leraar Nederlands in het extra muros projectwerk

Mark Maes

163

Nieuwe ontwikkelingen in de literatuurgeschiedenisschrijving en hun betekenis voor de waardering van de 19e eeuw

Marita Mathijsen

168

Integratie van eerste- en tweedetaalonderwijs in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs

Theun Meestringa

176

Dertien vragen over een taalmethode

Paul Mesdagh, Jos Thijssens & Eric Tytgat

184

Een onderzoek naar voorleesteksten

Wam de Moor, Dees Maas & Hermance Wissink

194

Communicatieve technieken in het kort meao

Ineke Passchier

197

Uitspraakleer

Ward Peinen

200

Een leergang fictie voor de basisvorming

Dick Prak

204

Teksten leren becommentariëren aan de hand van een formulier

Joop Rosier

211

Vorming van het spreekgedrag voor onderwijsgevenden

P. Sas

214

Ontmoetingen met het verleden

J.M.J. Sicking

219

Vakkenintegratie: een project ‘Bedrijfsethiek’

Ben Vaske

227

Poëzie in de basisvorming: het nut der regenhoeden?

Wil van der Veur

230

De totaalmethode basisvorming Goed Nederlands

John B. Vorenkamp

234

Wat weten we van literaire competentie?

Gerard de Vriend

238

Integratie van studievaardigheden in het schoolvak Nederlands

Simone Walvisch

243

Met het boek open. Kwaliteitscriteria voor schoolboeken Nederlands in de basisvorming

Theo Witte