6de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
3

Het leerplan Nederlands NVKSO vraagt om vakgroepwerking

Mark Van Bavel

14

Fictie-onderwijs in de basisvorming

Martien de Boer

22

Niet een aangepaste, maar een toegepaste grammatica

W.I.M. van Calcar

42

Zonder communicatiemodel kan het niet

Ides Callebaut

49

Nederlands: van onbegrensd belang. Over het rapport van de taakgroep Nederlands

Frans Daems

62

Naar een curriculum waarin lezen, schrijven, spreken en luisteren in samenhang onderwezen worden

Roos Geerse

72

Literaire kritiek als didactisch hulpmiddel op de weg naar de literaire competentie

Cor Geljon

83

Woordenschatverwerving in moedertaal en vreemde talen: een kwestie van transfer?

Kees de Glopper, Maartje van Daalen-Kapteijns & Carolien Schouten-van Parreren

102

Leerplan Nederlands voor de derde graad

Guido Goedemé

109

Het leerplan schoolse taalvaardigheden

Maaike Hajer en Theun Meestringa

120

Samen onder één koepeldak

Koos Hawinkels

131

Toetsing: taal en kennis, taalkennis

Korrie van Helvert & Maarten Koch

144

Maar wat is Nederlands eigenlijk voor een vak?

Hugo de Jonghe

153

Computer-ondersteuning bij procesgericht schrijfonderwijs

Bart van der Leeuw

167

’t is zo moeilijk woorden te vergeten

Remko van Loon en Olga Orman

180

Literatuuronderwijs en het bedrijfsleven

Marc Maes

190

Eindtermen, canon, literaire competentie, creatief werken met historische (jeugd)literatuur

Jos Martens

210

Woordenschatbeheersing aan het eind van het voortgezet onderwijs

Guust Meijers

223

Effectief moedertaalonderwijs

Ron Oostdam & Gert Rijlaarsdam

240

Nieuws lezen

Dick Prak

243

De recensie als invalshoek bij de bespreking van het werk van Kristien Hemmerechts

Nicole Rowan

258

Leescultuur bij de middelbare scholier

Freddy De Schutter

262

De ballade. Het discours over en in literatuur

Ronald Soetaert

272

De bruikbaarheid van een leerlijn zakelijke communicatie voor het spreek- en schrijfvaardigheidsonderwijs

Herman Verstraeten

276

Spreken en luisteren in het moedertaalonderwijs

Marjo Willems & Virgie Withagen

291

Remediërend spelen in de eerste graad

Linda Wouters