SOPHI en het schoolvak Nederlands

Geert van der Burg & Gerard Pijnappels  ·  13de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1999  ·  pagina 31 - 33

om de mogelijkheden en grenzen van Octopus te onderzoeken. De bevindingen van de deelnemende docenten en die van leerlingen zijn neergelegd in het essay 'De tentakels van Octopus', dat bij de lessenserie te vinden is op de site! Met name deze site verkeert nog in het eerste stadium van zijn ontwikkeling, maar maakt daarom ook goed duidelijk met welke problemen je zoal te maken krijgt bij het vertalen van de platte tekst van lesprogramma's naar het web!

Ervaringen

In de afgelopen twee schooljaren zijn de deelnemende docenten natuurlijk tegen allerlei zaken aangelopen die ze in meerdere of mindere mate als belemmering hebben ervaren:

  •  Een gebrekkige infrastructuur op hun ict-voorhoedescholen : een gebrek aan computers, computers die niet werken, systeembeheerders op wie je geen beroep kon of mocht doen en schoolleiders die niet vooruit te branden waren.

  •  Gebrek aan technische vaardigheid en tijd: het samenstellen van een goede

website vereist nogal wat vaardigheden en is (nog) arbeidsintensief; leerlingen

zijn hierbij een geweldige steun, uitgevers kunnen in de nabije toekomst een

belangrijke rol vervullen.

  •  Ict brengt hoge kosten met zich mee.

  •  Internet is wel een alternatief, maar geen vervanger voor andere informatiebronnen.

  •  Het schrijven voor het web is een specifieke vaardigheid.

Twee jaar noeste Sophl-arbeid hebben natuurlijk ook positieve ervaringen opgeleverd:

  •  Sophl heeft de meeste deelnemers overtuigd van de grote mogelijkheden van internet in het onderwijs: hun kijk op internet is `gedidactiseerd', d.w.z. aanvankelijk beschouwden ze internet bijna uitsluitend als informatiebron, voor de meesten is het een uitstekend didactisch hulpmiddel geworden.

  •  Internet biedt volgens de vakgroep Nederlands dus wel degelijk een toegevoegde waarde aan het onderwijs, zeker in het licht van de tweede fase.

  •  Producten van leerlingen worden inhoudelijk beter.

  •  Het medium internet maakt materiaal (instructie, verwerking, presentatie, ...) flexibel, dus geschikt voor de praktijk. Boeken zijn in verhouding erg star.

  •  De leerlingen zijn enthousiast en beter gemotiveerd door ict in het algemeen en internet in het bijzonder.

Conclusie

Sophl is een aanzet geweest tot vernieuwing, een pilotproject, een stap in een tijd waarin de toekomst ons telkens in lijkt te halen. Het onderwijs loopt vaak achter allerlei maatschappelijke ontwikkelingen aan. Een gebrek aan faciliteiten, een inadequate infrastructuur, weinig betrokkenheid bij het hogere kader, ... allemaal factoren die remmend werken! Steeds meer leerlingen ontgroeien daarom de school, met name op ict-gebied. Het is maar de vraag of de inhaalslag die gepleegd moet worden ook op korte termijn te realiseren is.

Idealen moet je koesteren, illusies moet je levend houden anders komen verandering, vernieuwing en ontwikkeling niet of nauwelijks van de grond. In Sophl is een eerste stap gezet

32

op een terrein waar we de komende decennia nog vaak zullen vertoeven, en niet met tegenzin!

33

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

13de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1999