14de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
3

Octopus, een leerrijke digitale schrijfomgeving. Hulp bij gedocumenteerd schrijven

Jeroen Clemens

9

Klantvriendelijkheid: een training in vaardigheden

Rita Daelmans

11

Spreken luisteren in de derde graad

Jan Gilté

17

Bespreken van recensies en boekverslagen op internet gevonden

Marleen Lippens

25

Taalhandeling of thema als uitgangspunt bij het aanleren van taalvaardigheden

Tom Oud

31

Leren noteren

Tom Sleeuwaert

41

Het vak Nederlands & leerlingenparticipatie & leerlingeninspraak

José Vandekerckhove

53

Kan dat wel met mijn grote klas en mijn paar uren? Geintegreerd vaardigheidsonderwijs in de derde graag van het technisch onderwijs

Leo Wens

63

Ervarend lezen, leeservaring, leesplezier. Een pleidooi voor enthousiasme en voorzichtigheid

Gie Bogaert

69

Literatuur & internet: oriëntatie op de websites

Gerard Bohncke

81

Cultuuroverdracht moet anders!

Joop Dirksen

89

Wedden dat het lukt. Gedichten in het VMBO

Dorus Luyckx

99

Moet er nog zeep zijn / Van rijmen en dichten naar poëzie

Paul Mestdagh

103

Oog om oog en van eigen deeg ISSUE, thematische literatuurmodule voor de bovenbouw

Dick Prak

109

Geheim-zinnigheid op één blad papier

Ben Reynders †

117

Historische teksten in de klas

Hubert Slings

123

Theater als film, film als theater

Jan Staes

131

Domweg gelukkig met gedichten

Willy Weijdema

143

Zelfstandig leren in het talenonderwijs

Helge Bonset

157

Van schoolslag en watergewenning: een voorzichtige duik in het bad van zelfsturen-zelfstandig leren

Gerd Cornelissen

167

Actieve, activerende, leerkrachtige werkvormen

Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch

177

De Middeleeuwen: een project begeleid zelfstandig werken

Marc Edelynck

181

Leerstijlen en het verwerken van informatie uit teksten

Jan Kaldeway

191

Taakgericht onderwijs in een notendop

Kris Van den Branden

199

Flexibel zelfverantwoordelijk leren

J. van der Draai

209

PAV in de vierde graad secundair onderwijs. Projectonderwijs: een uitnodiging tot ontwikkelend leren

Hilde Vandormael

223

Leerstijlenonderzoek als evaluatie-instrument voor begeleiding tot zelfstandig leren

Peter Van Petegem & Luc Vercammen

233

Moeilijk lerenden in de Internationale Schakel Klas

Marleen Miedema & Theun Meestringa

243

Training in begrijpend lezen door rolwisselend leren

Ton van IJzendoorn

251

Het gebruik van remediërende software spelling tijdens de reguliere lessen

Chris Van Vliet

259

Alles is hier in beweging. Taalbeleid in het basisonderwijs, keuzes maken in eigen kleur en vorm

Betty Driehuis & Irma Koenrades

271

Afspraken binnen de familie: gedeelde zorgen en delicate afspraken tussen de taalleerkrachten moedertaal en vreemde talen

Michaël Goethals

283

Het opzetten van plannen voor taalbeleid in Brusselse scholen en elders

Werner Schrauwen & Johan van Braak

289

Taalbeleid

Mark Van Bavel

299

Taalbeleid op school. Een aandachtspunt bij de schooldoorlichtingen

Ellen Van Ceulen

309

Een klas zonder stoelen of tafels, kan dat wel?

Marc Stevens & Jo van den Hauwe

313

Schrijven over lezen. De digitale leeskring op de Fontys Pabo Den Bosch

Bart van der Leeuw

321

ICT in de opleiding tot kleuteronderwijzer(es): meer dan Freddy Fish. Meerwaarde van ICT en nieuwe werkvormen voor de lerarenopleiding

Silvie Vanoosthuyze

331

Filosoferen met kinderen

Richard Anthone

337

‘Juf, ik ben al klaar met mijn moetjes!’ Contractwerk in het basisonderwijs

Anne Boeken

343

Inductief werken: niets is interessanter dan de werkelijkheid

Ides Callebaut

349

Verhalen vertellen

Piet Litjens

365

Coördinator taal in het basisonderwijs

Marriët Mittendorff & Harry Paus

369

Verschuivingen in de evaluatie van leerlingen

Jan Saveyn

373

Spelweg. Een visie op het spellingonderricht van morgen

Jos Tubbax & Mark Vanderweerdt

383

Ontluikende geletterdheid en voorlezen bij jonge kinderen

Luk Van Den Steen

391

Leren lezen, lukt het?

Riet Wille

397

Interread: lezen in intercultureel persepctief. Didactische mogelijkheden van prentenboeken met een intercultureel thema

Anita Wuestenberg

407

Hoe technologie het schrijven van technische- en bedrijfsdocumenten beïnvloed

Luc Bouquet

421

Communicatietraining en vakonderwijs: living apart together

Gert Brinkman & Thea van der Geest

431

Kunnen verkoopbrieven je gebruiken als aanspreekvorm?

Erik Dams

437

Onderhandelen in de klas: theorie-praktijk-ervaring-reflectie

Lodewijk De Wilde

445

Strategieën voor klantvriendelijke brieven

Femke Simonis