15de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
3

De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten

Muzzafer Yanik

11

Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk

Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch

19

Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend taal-leren

Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove

33

Heeft een kwal botten? Een serie taalgerichte biologielessen in het eerste jaar van het LWOO

Bert de Vos

37

Implementatiedrempels voor zelfstandig leren

Frank Verbeeck

47

Minder is meer; samenvatten in verschillende contexten van het taalonderwijs

Mariëtte Hoogeveen & Bert Kouwenberg

55

De babbeldoos

Dirk Herfs & Toon Voorjans

63

Peer tutoring voor begrijpend lezen

Rita De Clerq & Bieke Ampe

71

De spreekvaardigheid op het Piersoncollege

Margot de Wit

77

Participatievaardiger via de lessen nederlands

José Vandekerckhove

85

Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden

Marleen Lippens

97

Het schoolvak argumentatie

Frans van Eemeren, Peter Houtlosser & Francisca Snoeck Henkemans

115

Een nieuw leven voor de historische literatuur

Lia van Gemert

121

De adolescentenroman voor de jeugd hoort thuis in het literatuuronderwijs

Helma van Lierop-Debrauwer

129

De beoordeling van schrijfvaardigheid in de tweede fase

Bert Meuffels

139

Nederlands voor allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs

René Appel

147

Wetenschap onder woorden: Taal en de niet-taalvakken

Nora Bogaert

157

Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners

Joop Wammes

165

Het open leercentrum, een stap in de richting van flexibel, cursistgericht onderwijs

Kitty Wortel

173

Stichting lezen en literatuureducatie

Anne-Mariken Raukema

181

Werkvormen met jeugdliteratuur

Ruud Kraaijeveld

191

De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief

Serena Holland & Joost Minnaard

199

14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast

Mai Van Loon

209

Rewriting: techniek en feedback

Hugo de Jonghe

219

Kort en krachtig rapporteren = reduceren tot één A4’tje

Femke Simonis

227

“Writing across the curriculum”: leren door middel van schrijven

Rob van der Peet

237

Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg

Theun Meestringa & Dirkje Ebbers

243

Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO

Kees Broekhof

255

Vakwijzer door en voor Neerlandici

Willy Weijdema & Carl Brüsewitz

261

Groot onderhoud tweede fase

André van Dijk

271

Zorg om het schoolvak Nederlands

Jan Stroop

275

Een eigen inhoud voor het schoolvak Nederlands: algemene taalkunde

Peter Nieuwenhuijsen

279

Het schoolvak Nederlands inhoudelijk aanvullen

Ton Hendrix

285

Van ideaal tot illusie?

Wam de Moor

293

‘Pearl Harbor’ of het cultuuronderwijs in de crisis

Hubert Slings

301

Liefde voor poëzie

Marjoleine de Vos

307

Maak van taalkunde nou eindelijk een schoolvak!

Liesbeth Koenen