16de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
3

Wanneer lezen nauwelijks op gang komt

Erik Billiaert

13

Taalbeleid: afstemming op competenties van de leerkracht

Lijgien Bos & Margit Bouma

25

Schrijfonderwijs in de praktijk

H.M.B. Franssen

37

Werken met prentenboeken in de kleuterschool

Raf Somers

47

Van basisonderwijs naar secundair onderwijs met taalbeschouwing: een kwestie van kennen, kunnen en willen…

Mark Van Bavel

63

Internet en communicatieve vaardigeheden: elk nadeel heeft zijn voordeel

Ine Callebaut

73

Lesvoorbeelden Nederlands met ICT-ondersteuning

Dirk Declercq

87

Solliciteren: voorstelling van een traject

Herman De Leeuw

91

Spreken en luisteren in de bovenbouw

Jan Gilté

99

‘Die jeugd van tegenwoordig’. Een kennismaking met diverse aspecten van mondelinge taalvaardigheid in havo 4 en vwo 4

Vital Meij

107

Kortverhalen schrijven: een module

José Vandekerckhove

111

Op zoek naar Robinson: vaardigheden hand in hand met taakgericht projectwerk

Goedele Vandommele

123

Lang zullen ze lezen! Begrijpend lezen in het eerste leerjaar (groep 3)

Barbara Linsen & Saskia Timmermans

135

Taakgericht werken in Nederland en Vlaanderen: tot op het bot ontleed

Koen Van Gorp & Joop Wammes

145

Naar een efficienter onthaalonderwijs, een good practice!

Tom Verheyen

159

Tekstvaardig, een voorbeeld van onderwijsvernieuwing in de praktijk

Marie-Anne Baert & Arnout De Witte

165

Mind Mapping in het onderwijs

Lodewijk De Wilde

175

Recenseren als oefening in schrijfvaardigheid

Stefaan Evenepoel

191

Naar een betere kwaliteitsbewaking van de externe (e-mail) correspondentie

Femke Simonis

203

Gedifferentieerd taalvaardigheidsonderwijs dankzij ICT

Tinneke van Bergen

207

Ondersteunend onderwijs Nederlands: het perspectief op een goede taalvaardigheid

Wilma van der Westen

223

Forumlezen met kunststromingen

Hannelore Benoit

229

Spreekvaardigheidonderwijs en teamleren: een inspirerende combinatie

Jeannette den Ouden

237

Het baccalaureaat

Patrick Deruwe

241

Aspe, een eigentijds literatuurproject

Paul D'Haeninck, Johan Lowyck en Esther De Baere

249

Op queeste met het vak Nederlands surfen met resultaat

Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch

263

Aan de slag met open-leerpakketten in ‘didactiek Nederlands aan anderstaligen’

Jes Leysen en Ann De Schryver

283

Met twee is beter dan alleen!

Hilde Van Keer & Bieke Ampe

295

Bridges to Babylon

Marina de Bruijn

305

Begeleiding smaakontwikkeling: weg met de valkuilen en drempels

Joop Dirksen

315

Literatuur in een elektronische leeromgeving

Ad van der Logt

327

Zonder taal geen verhaal…of hoe taalbeschouwend ons leesonderwijs eigenlijk is

Sofie De Jonckheere

333

Ververs de klas

Geert De Kockere

343

Jeugdboekengenres in de klas. Leren lezen, laten lezen, een doorgaande leerlijn voor de basisschool

Petra Moolenaar

347

‘Voorlezen aan huis’ in een lerarenopleiding

Luk Van Den Steen

357

De lesvoorbereiding. Een leerzame schrijftaak in de lerarenopleiding primair onderwijs?

Bart van der Leeuw

373

Lerarenopleidingen Nederlands in veranderend perspectief

Ghislain Duchâteau

401

De inktaap als coole literatuurprijs: een proeve van happy people reading management (HPRM)

Janien Benaets & Chris De Commer

413

Jeugdboekenweek in de klas: zonder circus

Hannie Humme & Bart van Thielen

427

Fahrenheit 451 en Bazar: met geen stokken…

Ann Schatteman & Thora Fernhout

431

Verfilmde literatuur: over de verfilming van Olivetti 62, een novelle van Eriek Verpaele

Rudi Van Den Bossche

437

Forumgesprek: Stichting Lezen in Vlaanderen en Nederland

Majo De Saedeleer

447

Taalbeleid op school; accent op ’taalzwakke’ leerlingen

Johan Gerkens

451

Taalbeleid in ontwikkeling

Roger Van den Borre