Solliciteren: voorstelling van een traject

Herman De Leeuw  ·  16de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2002  ·  pagina 87 - 89

SOLLICITEREN: VOORSTELLING VAN EEN TRAJECT Herman De Leeuw

1   Inleiding

Solliciteren is binnen de lessen Nederlands veel meer dan werk leren zoeken en vinden, veel meer dan een brief en een gesprek. Binnen het solliciteren komen alle vaardigheden samen: advertenties lezen en op hun waarde schatten, informatie verzamelen (arbeidsmarkt, bedrijven, ...), zoeken op het internet, een brief en een cv schrijven, instructietaalverwerken, formulieren invullen, een gedachte klaar en duidelijkverwoorden, actiefluisteren, zichzelfpresenteren, het juiste taalregister hanteren, vragen stellen en beantwoorden, telefoneren, ....

Maar leren solliciteren biedt meer. Het geeft de leerlingen de kans een visie te ontwikkelen over hun houding tegenover werk; ze leren zichzelfbeter kennen (hun sterke en zwakke kanten) en zetten hun waarden en verwachtingen op een rij. Ze krijgen het gevoel met het leven zelf bezig te zijn. En dat laatste maakt de lessen rond solliciteren ieder jaar weer boeiend. Zo is solliciteren geen doel op zichzelf, maar een middel om de leerlingen naast vaardigheden ook zelfkennis bij te brengen. In die zin zijn de lessen rond solliciteren ook voor leerlingen die verder studeren heel verrijkend.

Het blok solliciteren is bijna organisch gegroeid uit de lespraktijk van de laatste tien-vijftien jaar. Er is heel veel verschillend materiaal in verwerkt, waarvan wij de precieze herkomst niet altijd meer hebben kunnen achterhalen. Eerst vanuit de vakgroepwerking op de eigen school, vanaf 1995 via de werkgroep Spreken en Luisteren (S &L).

Vn de totale leerlijn van S &L (1 t/m 6) is het blok solliciteren de afsluiter. Voor alle duidelijkheid toch nog even de leerlijn voor het vijfde en zesde jaar secundair/ voortgezet onderwijs.

Solliciteren: voorstelling van een traject 1 87

 

 

S&L 5

S&L 6

1

INFORMATIE VERZAMELEN/SELECTEREN

VERGADEREN

2

LUISTERSTRATEGIEËN

PRESENTEREN

3

HET INTERVIEW

DISCUSSIËREN

4

HET DEBAT

SOLLICITEREN

5

INOEFENEN DEBAT

INOEFENEN DISCUSSIE/PRESENTATIE

2   Een traject 'solliciteren'

In deze korte presentatie neem ik u mee langs het traject dat ik met mijn leerlingen rond solliciteren afleg, een traject dat over een zestal lestijden loopt. Daarbij staan zelfwerkzaamheid en reflectie centraal. Het spreekt voor zich dat dit slechts een schets is en dat niet alle oefeningen diepgaand aan bod zullen kunnen komen. Solliciteren: een overzicht

1 Wie ben ik?

I Oefening 1: hoe denk ik over werk? I Oefening 2: eerlijkheidstest 11 Oefening 3: wat doe ik graag? I Oefening 4: wat vind ik belangrijk? I Oefening 5: wat kan ik goed?

Oefening 6: persoonlijke eigenschappen

I Oefening 7: positief zelfbeeld I Oefening 8: denk positief

11 Oefening 9: zelftest voor de sollicitant

2 Wat wil ik?

   2.1   Werksporen of jobkanalen

   2.2   Advertenties kritisch lezen en analyseren

Oefening 10: lees maar, er staat niet wat er staat 11   Oefening 11: advertentieanalyse

   2.3   Telefoneren

1   Oefening 12: luisteroefening

Oefening 13: rollenspel

88 1 Solliciteren: voorstelling van een traject

3 De sollicitatiebrief en het cv
   3.1   De sollicitatiebrief 3.1.1 De vorm

3.1.2 De inhoud

Oefening 14: verbeteren slechte brieven

3.2 Het cv

3.2.1 Wat?

3.2.2 Opstellen van een cv

Oefening 15: vergelijking cv's

3.3 Het sollicitatieformulier

Oefening 16: sollicitatieformulier invullen

4 Het sollicitatiegesprek

   4.1   Verloop van het gesprek

   4.2   De voorbereiding

Oefening 17: anticiperen op vragen

   4.3   Lastige vragen

Oefening 19: antwoorden op lastige vragen
   4.4   Lichaamstaal

5 Totaaloefeningen

Video: hoe succesvol solliciteren?

   5.1   Werkmap solliciteren

   5.2   Wie krijgt de job?

   5.3   Welkom bij Woestijnvis Revisieblad

Evaluatieschema

3   Besluit

De bijscholingen S&L die de werkgroep nu al het derde jaar geeft over het hele Vlaamse land, worden door de collega's enthousiast onthaald. Wellicht omdat het materiaal gegroeid is uit de concrete lespraktijk, en per jaar een twintigtal volledig uitgewerkte lessen aanbiedt, met uiteraard de volledige syllabus en het audiovisuele materiaal (video en cd's). Per leerjaar loopt een bijscholing over 4 halve dagen. Eventuele belangstellenden kunnen mij altijd via e-mail (hdeleeuw@pandora.be) contacteren.

Solliciteren: voorstelling van een traject 1 89

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
België
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

16de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2002