17de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
2

Tekstvaardig, een voorbeeld van onderwijsvernieuwing in de praktijk

Marie-Anne Baert & Arnout De Witte

3

Interactie in de kleine kring: doelen en onderzoeksresultaten op middellange termijn

Annie van der Beek & Resi Damhuis

4

Mondeling spellen

Pieter Van Biervliet

5

Een strategische aanpak van de lessen luisteren en spreken in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs

Jan Bonne

6

Impressies van een deelnemer: navormingsverslag onderwijzer

Hilde van den Bossche

7

Taaldidactiek exemplarisch aanleren: kan dat?

Jo van den Hauwe

8

Gewoon beginnen! Taaldidactiek en activerende didactiek in alle vaklessen

Marijke Kaatee

9

Genietend en tekstervarend lezen in de eerste graad – een oefening

Marleen Lippens & Fransien Vandermeersch

10

Procesgericht taalvaardigheidsonderwijs met behulp van peer tutoring

Jordan Martens & Piet-Hein van de Ven

11

Handreiking sectorwerkstuk

Theun Meestringa & Elsbeth van der Laan

12

Het project boek en film van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en Stichting Lezen

Martijn Nicolaas

13

Bedrijfsregels voor de kwaliteitsbewaking van externe e-mails

Femke Simonis

14

Edelachtbare! Argumentatie in het recht, ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands

Ans Veltman-van den Bos

15

Mailfor2 – een interscolair mailproject met gebruik van Blackboard

Ann Vercouter

16

Ontwikkelingen in de vakcommunity Nederlands

Willy Weijdema

17

Met taal aan de slag

Mies van Westen

18

Literaire ontwikkeling stimulerenin het studiehuis / de derde graad

Theo Witte