Daag ze uit. Een pleidooi om het onderwijs Nederlands in het vwo aantrekkelijker en zwaarder te maken

Marleen Kieft & Gert Rijlaarsdam  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 201

Download artikel

8. Taalvaardigheid

Ronde 3

Marleen Kieft & Gert Rijlaarsdam ILO (Universiteit van Amsterdam) Contact: m.h.kieft@uva.nl

g.c.w.rijlaarsdam@uva.nl

Daag ze uit. Een pleidooi om het onderwijs Nederlands in. het vwo aantrekkelijker en zwaarder te maken.

In deze presentatie doen we verslag van een nieuw project rond onderzoekend leren bij Nederlands, waarin we in samenwerking met een flink aantal vwo-docenten en vakwetenschappers in de neerlandistiek korte lessenreeksen ontwerpen. De lessen gaan uit van een combinatie van onderzoekend leren (al wel heel gebruikelijk bij de exacte vakken in de Tweede Fase, maar niet bij de talen) en het schrijven van een uiteenzettende tekst over het uitgevoerde onderzoek. We denken dat de combinatie van onderzoek doen en erover schrijven, een positief effect zal hebben op zowel schrijfvaardigheid als onderzoeksvaardigheden van leerlingen en dat het schoolvak Nederlands hierdoor aantrekkelijker en uitdagender wordt.

Zo'n 30 docenten Nederlands en 10 vakwetenschappers vanuit verschillende universiteiten verlenen medewerking aan dit project. Er zijn zo'n tien teams van docenten en vakwetenschappers gevormd, die op dit moment bezig zijn enkele lessen te ontwikkelen rond allerlei onderwerpen uit de neerlandistiek, zoals:

  • Lijken smartlappen en liefdesliederen uit de middeleeuwen en uit de 21e eeuw op elkaar?

  • Bestaat er verschil tussen lezen voor de lol en lezen voor school?

  • Heeft Nederlandse gebarentaal iets met het Nederlands te maken?

  • Maakt Jip-en-Janneke-taal teksten echt beter te begrijpen?

De vakwetenschappers leveren hierbij de data uit hun onderzoekspraktijk. Elke lessen-serie zal bestaan uit twee delen. Leerlingen zullen:

  1. onderzoek doen aan de hand van de authentieke data

  2. een uiteenzetting schrijven over hun bevindingen.

In deze presentatie zullen we iets vertellen over de achtergronden van het project en een voorbeeld presenteren van hoe onderzoekend leren bij Nederlands er uit kan zien. Kortom: we zullen we een pleidooi houden voor uitdagend onderwijs in het schoolvak Nederlands.

201

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006