20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Opbouw structurele samenwerking tussen bibliotheek en lagere school

Bart Verdonck

5

De leraar als modellezer of ‘hardop denkend lezen’

Ides Callebaut

8

Kleuters en dyslexie

Luk Van Den Steen

11

De meerwaarde van muzisch leren

Hans Schmidt

18

Procesgerichte (zelf)evaluatie van muzische (taal)opvoeding in de basisschool

Kris De Ruysscher

25

Kikker gaat de wereld over – Kikkert giet de wrâld over. Over het gebruik van ICT bij een tweetalige taalontwikkeling van kleuters

Anita Oosterloo & Agnes Benus

28

De Gereedschapskist Taal

René Berends

31

De Boekenkaravaan: leesplezier thuis, op school en in de bibliotheek

Ilona Plichart

33

Leesbevordering, geen tijdverlies

Hedwige Buys

41

Nieuwe stappen in taalgericht vakonderwijs; een inleiding

Maaike Hajer

42

De Lesfabriek, ervaringen met het ontwikkelen van taalgerichte lessen op de computer

Alfred Kruiskamp & Elsbeth van der Laan

42

Draaiboek: hoe helpen wij elkaar?

Paula Bosch & Margreet Verboog

43

Taalgericht lesgeven, hoe pak ik dat aan?

Hilde Hacquebord & Dolly van Eerde

44

De Lesfabriek, een instrument om taalgerichte lessen te maken?

Regine Bots & Josje Hamel

44

Taalgericht vooruit? Wat zijn de perspectieven?

Dolly van Eerde & Theun Meestringa

48

Tabasco Nederlands: elke leerling wordt beter in taal

Bert de Vos

48

Drama bij Nederlands

René van de Kraats

53

Actief en samenwerkend leren in de eerste graad voor het vak Nederlands

Hilde Doms

58

Hoekenwerk

Ann Vandemaele

63

Shakespeare en The Lion King

Ann Steverlynck

67

Digitaal Vertellen

Lies Vercruijsse & Anne Casteleyn

71

Het diploma voor de werkwoordsspelling

Jeroen Steenbakkers

76

Schrijfvaardigheid: werken met redacties

Josje Hamel & Monique Metzemaekers

78

Gedichtenroutes door de stad

Lucile Hemelaer & Mieke Heyrman

78

Veroordeeld tot gedichten: tien wilde bedenkingen en suggesties

Paul Demets

81

Literaire vorming en identiteitsontwikkeling

Henk de Lange

82

Intertekstualiteit bij het vak Nederlands: een nieuwe uitdaging

Ad van de Logt

86

Belemmeringen om vmbo-leerlingen tot lezen aan te zetten

Mia Stokmans

90

Een portie poëzie… Smakelijk!

Heidi Denys

93

Uittrekselwebsites en het lezen voor het leesdossier

Joost van Luijt

95

Van Uilen en Apen: de jungle van de leesbevordering

Guido Spyns, Chris de Commer & Janien Benaets

98

Is er een relatie tussen literaire leesvaardigheid en creatieve schrijfvaardigheid?

Tanja Janssen

101

De inktaap: didactiek & verdieping

Grietje Schepers, Marc Verstappen & Rudi Wuyts

102

De Boekenzoeker voor 8-11 jaar: een perfect instrument voor literatuuronderwijs en leesbevordering

Eva Devos

105

De Boekenzoeker voor 15-18 jaar: Jongeren, lezen en ICT

Rune Buerman

108

Vertel eens in de praktijk. De leeskring als didactische werkvorm

Lidwien Derriks

114

Werken in een catamaran: Taalhoeken in groep 4 en begrijpend lezen in de bovenbouw

Judith Kat & Alette Modderman

117

‘Woordenmozaïek’: een onderzoek naar de integratie van woordenschatonderwijs binnen ontwikkelingsgericht onderwijs op de basisschool

Patrick Wenmaeckers

119

‘Meer dan Goed Gelezen’, een onderzoek naar de integratie van begrijpend lezen en wereldoriëntatie

Annemie Reinders

121

Wat is Taaltrotters, en hoe het te gebruiken op school?

Karijn Helsloot

124

Grammatica en literatuuronderwijs… vijanden of bondgenoten?

Hilde Van den Bossche

129

Natuuronderwijs en schrijfonderwijs met ICT geïntegreerd

Marieke Willemen, Jeannette Haveman, Mieke Smits & Joke Voogt

136

Schrijftaken in de lerarenopleiding

Bart van der Leeuw

142

Samen over de meet. De TIST als startschot voor een taalvaardigheidstraject

An Lombaerts

145

Hoe kan je breed en permanent evalueren?

Martien Berben & Marleen Colpin

149

Schrijven om gelezen te worden. Uitbouwen van een schrijfrijk klasklimaat in de lagere school: een kijk in de klas

Saskia Timmermans

152

DE WERELD, MIJN DORP in 1B, Taalbeleid – schoolbeleid – integraal beleid in onze school

Veerle Boyens

155

Meer dan één taalbeschouwing. Een lessenpakket over taal, meertaligheid en taaldiversiteit

Hilde De Smedt & Hilde Leon

162

Direct is niet meer direct maar direct: hoe in taalonderwijs methodes wijzigen

Wilfried Decoo

166

Het inburgeringsexamen buitenland

Maaike Jongerius & Petra Poelmans

174

De herontdekking van een woord: een taalkundeproject over een bijzonder die

Peter M. Nieuwenhuijsen

177

Taalkunde in de tweede fase vwo: nu echt!

Maaike Rietmeijer & Hans Hulshof

181

Een nieuwe woordenlijst is nog geen nieuwe spelling

Rik Schutz

184

Weg met de spraakkunst?

Bart Vandenberghe

189

Hedendaags Nederlands

Joop van der Horst

191

Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid

Jan T'Sas

194

Sterke en zwakke lezers samen aan de slag

Nora Bogaert

196

Brutaliteit of mondigheid? Argumenteren kun je leren!

Veerle De Sutter

201

Daag ze uit. Een pleidooi om het onderwijs Nederlands in het vwo aantrekkelijker en zwaarder te maken

Marleen Kieft & Gert Rijlaarsdam

202

Luisteren – het internet als bron voor luistervaardigheidmateriaal

Erwin Taets

202

Hypertekst schrijven als aanvullende didactiek

Martine Braaksma, Gert Rijlaarsdam & Tanja Janssen

205

Creatief schrijven van verhalen met integratie van schrijfstrategieën: twee vliegen in één klap

Jurgen Moons

205

Leesvaardigheid voor leerlingen uit het basisonderwijs tot en met 4 havo/vwo

Regine Bots

208

Een stap in het onbekende

Henk Vlerick

211

Lezen: leuk en leerzaam?

Jentine Land

216

Taalprofielen

Marja van Knippenberg

220

Taalcompetenties van politiedocenten: professionalisering in de eigen onderwijspraktijk

Sanne Limpens & Marleen van der Weij

224

Methodisch retorisch schrijfplan voor een zakelijke brief

Annette Bogtstra

224

Authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs

Bart Deygers

228

Ik studeer (in het) Nederlands!? ‘Academisch Nederlands’ Taalondersteuning in het Nederlandstalig Hoger Onderwijs in Brussel

Elke Schellekens, Jona Hebbrecht en Kim Willems

231

Taalcompetenties ontwikkelen in contextrijk onderwijs: een ontwikkeltraject met drie vmbo-scholen

Atty Tordoir & Bert Vos

231

SAM: een schaal voor de meting van attitudes

Serge Huyghe

236

Competentiegericht leren in het Vlaamse (vrije) secundaire onderwijs

Lutgart Claessen

240

Taalconcepten in context

Tamara Platteel

243

Nederlands voor ‘jonge onderzoekers’

René van de Kraats

247

Dilemma’s van de manager van de vakcommunity Nederlands

Willy Weijdema

253

Onderwijs als contact en confrontatie

André Mottart & Steven Vanhooren

258

Literatuurdidactiek als confrontatie

Johan Van Iseghem

264

Presentatie van een webquest: Ridders, vrouwen en liefde in de pc

Bernadette Rutgeerts

268

Literaire competentie en de adolescentenroman

Helma van Lierop-Debrauwer

271

Literatuuronderwijs en (empirische) literatuurwetenschap

Dick Schram

274

Literatuuronderwijs en de cultuur van het lezen

Joop Dirksen

277

Representatie van/in het onderwijs

Ronald Soetaert, Kris Rutten & Ive Verdoodt