21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Help, de lezertjes verzuipen! Over zin en onzin van het technisch leesonderwijs

Jan Berenst

6

Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht; demonstratie van een databank

Mariëtte Hoogeveen & Amos van Gelderen

9

Het nieuwe leren: frustratie of inspiratie?

Ron Oostdam

13

De boekenkaravaan: leesplezier thuis, op school en in de bib

Ilona Plichart

16

De plaats van het technisch lezen op de basisschool

Anita Oosterloo & Wilma van der Schaaf

20

Tekstbesprekingen als vorm van interactief taalonderwijs waar alles inzit

Lucie Visch & Suzanne van Norden

20

Informatie zoeken op internet met webquests

Mienke Droop & Tijs Kleemans

22

Wat doet een boeken-leesjuf op school?

Caroline Verbruggen

25

Peuterprikkels en Bonte Boel!: taakgerichte taalvaardigheidsstimulering bij peuters en jonge kleuters

Eef Deman

30

Nederlands: een vak met toekomst!

Helge Bonset

30

Literatuurproject; een kleine literaire trektocht

Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris van Duffel & Kristin Maes

32

Voorbeelden van succesvolle vakkenintegratie

Marielle Bodde & Hinke Zetstra

35

Criteria voor interculturele leermiddelen

Tom van der Geugten

39

Waar zijn die jongeren mee bezig?

Otto Oussoren

41

Nederlands en andere vakken: leerzame projecten?

Dirkje Ebbers

46

Taalontwikkeling in het beroepsgericht secundair onderwijs (mbo); taalbeleid in het competentiegericht curriculum

Tiba Bolle

48

Schoolbreed taalbeleid, uitvoering in teams

Aad 't Hart

50

En hoe toetsen we dan?

Els Leenders & Ella van Kleunen

53

Het Raamwerk Nederlands: een instrument om het taalniveau van lesmateriaal en leerling te bepalen

Riet Thijssen

58

Taalbeleid in hoger onderwijs: van nul tot platform

Wilma van der Westen

65

De taalbril: leidraad voor studenten en docenten t.b.v. ontwikkeling taalvaardigheid in het hbo

Annet Berntsen & José Beijer

68

Taalondersteuning academisch Nederlands voor studenten aan de universiteit Antwerpen

Dirk Berckmoes & Hilde Rombouts

72

Feedback als motor tot taalontwikkeling

Edith Alladin & Janneke Kelter

76

Diagnose-instrumenten schrijfvaardigheid

Eva Ternite

78

Leesvaardigheid van studenten: intake en (t)examen

Karen Heij

82

Culturele en Kunstzinnige vorming met wereldliteratuur

Marianne Hermans

85

De taal van het beeld, de kunst van het zien

Klaas Verplancke

87

Leeskunssst: literaire projecten door samenwerking Nederlands/ckv

Marja Kiss & Peter van de Korput

91

Duizend jaar vermaak; literatuurgeschiedenis voor Havo 4

Ineke Hurkmans

93

Scriptschrijven naar een roman (zoals de filmpjes op leesmij.nu)

Suzanne Raes

95

Circuitmodel: activerende werkvorm voor historische letterkunde

Geppie Bootsma

98

Didactische workshop n.a.v. presentatie “het geheime boek van…”

Moniek Warmer

99

De literatuurkoffers

Hilde Leon

106

In de boomgaard van de jeugdliteratuur

Jelle van Riet

107

Een portie poëzie… smakelijk

Heidi Denys

110

poëzie via SMS

Sofie Cerutti

112

Literatuuronderwijs en de bekwaamheidseisen

André van Dijk

116

Zwakke en sterke lezers samen aan de slag

Nora Bogaert

118

Onderzoekend leren en uiteenzetting schrijven

Michel Couzijn

119

Creatief schrijven van verhalen met integratie van schrijfstrategieën: twee vliegen in één klap

Jurgen Moons

120

Wat we zelf doen, doen we beter

Wilma Groeneweg

120

Verhalen en gedichten schrijven: welke creatieve schrijfprocessen leiden tot een goed eindproduct?

Talita Groenendijk & Tanja Janssen

121

Schrijven (z)onder handen: Het gebruik van procesregistraties in het schrijfonderwijs

Luuk van Waes & Mariëlle Leijten

122

Is observerend leren van andere schrijvers doeltreffender dan zelf oefeningen maken?

Mariet Raedts

123

Hypertekst schrijven en ontdekkend leren als aanvullende didactiek

Martine Braaksma & Gert Rijlaarsdam

128

Zin en onzin van uitspraakonderwijs

Marc van Oostendorp

133

Taalwetenschappen op Kennislink: een aanvulling op het talenonderwijs

Mathilde Jansen

136

Over oude kennis en het nieuwe leren

Hans Bennis

139

Grammatica vanuit taalkundig perspectief in de tweede fase vwo

Hans Huishof & Ad van der Logt

144

De taalrijke school

Folkert Kuijken

147

Examenkoorts? Toetsziek? De Evaluatheek NT2 biedt raad!

Matthias Vienne

150

Een pleidooi voor chaotisch NT2 onderwijs

Joop Wammes

158

Taalgericht naar werk: een stappenplan en taalbeleidsplan voor de implementatie van geëntegreerd onderwijs in het beroepssecundair onderwijs en in de Centra voor volwassenenonderwijs

Sandy Reinenbergh & Veerle Frateur

162

Nieuwe vormen van taal leren vraagt een nieuwe rol van de leraar Nederlands en collega’s

Bart van der Leeuw en Werner Schrauwen

166

Taalgerichte vaklessen, zijn er verschillen tussen vakken?

Elsbeth van der Laan & Theun Meestringa

169

Wat betekenen actuele onderwijsvernieuwingen voor leerstof en leerlijnen Nederlands?

Brigitte van Hilst & Maaike Hajer

172

Dokter anders: een Ceesbespreking

Cees Eibers & Nanke Dokter

173

Het integratiebeleid van de dertien doelen in het vernieuwde curriculum voor de leraaropleiding

Riet Jeurissen & Elly Quanten

179

Competentiegericht opleiden – concreet op de leraaropleiding

Els Moonen & Kathleen van Copenolle

183

Professioneel zelfverstaan van een lerarenopleider Nederlands. Een denkoefening

Jo van den Hauwe

186

De taal van je leerlingen helpen ontwikkelen; hoe doe je dat?

Bart van der Leeuw

189

De meerwaarde van strips in je klas

Hilde Van den Bossche

196

Taalkunde?!

Jessica Disseldorp

197

Face-to-face en online peerresponse in het schrijfonderwijs

Sara Tieben

198

Lessenserie: verrassende gedichten

Tessa Velthuis

198

Leerlingen maken op een onderzoeksmatige manier kennis met onderwerpen uit de Neerlandistiek

Esther de Kluijver

200

Wie zoekt, die vindt. Een rondleiding langs internetvoorzieningen voor het onderwijs Nederlands

Jeroen Devlieghere & Steven Vanhooren

208

Krant in de klas

Toon Michel