Wat we zelf doen, doen we beter

Wilma Groeneweg  ·  21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2007  ·  pagina 120

Download artikel

EENENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Wat we zelf doen, doen we beter

Wilma Groeneweg

Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam w.a.groeneweg@uva.nl

Er is kant- en klaar- lesmateriaal in overvloed, maar heel vaak past dat niet bij de leerlingen in jouw klassen of bij datgene wat jij hebt waargenomen tijdens je lessen. Of je bent niet altijd even tevreden over wat je leergang te bieden heeft. Docenten (in opleiding) hebben diverse redenen waarom ze er toe overgaan hun eigen onderwijs te ontwerpen; wanneer zij dat doen willen ze natuurlijk ook weten in hoeverre hun lessen werken in de eigen praktijk. Voorbeelden van het weloverwogen uitproberen van nieuwe of andere ideeën en daarbij zorgvuldig nagaan in hoeverre ze werken staan centraal in deze presentatie. Bijvoorbeeld: hoe motiveer ik mijn leerlingen voor tekstverklaren en geef ik ze meer greep op wat ze daarvoor moeten kunnen? Of: Hoe krijg ik mijn leerlingen actiever betrokken bij het uitvoeren van schrijftaken?

Ronde 5

Verhalen en gedichten schrijven: welke creatieve schrijf-processen leiden tot een goed eindproduct?

Talita Groenendijk en Tanja Janssen

Instituut voor de leraaropleiding, Universiteit van Amsterdam TGroenendijk@uva.nl

T.M.Janssen@uva.nl

Binnen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming, maar ook binnen het schrijf- en literatuuronderwijs wordt regelmatig gepleit voor meer procesgerichte instructie. Leerlingen moeten niet alleen kenmerken van goede eindproducten leren. Ze moeten ook leren hoe zij tot een creatief product (een tekening, verhaal of gedicht) kunnen komen, en zij moeten leren reflecteren op het eigen creatieve proces. Echter, we weten weinig over creatieve processen van leerlingen. Hoe pakken leerlingen creatieve taken aan? En welke processen leiden tot een goed eindproduct? In deze bijdrage doen we verslag van een onderzoek naar het schrijven van korte verhalen en gedichten door leerlingen uit 5 vwo/aso. Er bleken verschillende typen creatieve schrijvers te onder-

120

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2007