Dokter anders: een Ceesbespreking

Cees Eibers & Nanke Dokter  ·  21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2007  ·  pagina 172 - 173

Download artikel

EENENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Dokter anders: een Ceesbespreking

Nanke Dokter en Cees Elbers Fontys Pabo, Den Bosch

N.Dokter@Fontys.nl

c.elbers@fontys.nl

Fontys Pabo 's-Hertogenbosch heeft als belangrijk speerpunt het samenwerken met het werkveld. Daarom wordt er actief gewerkt met opleidingsscholen. Op deze scholen lopen studenten in groepen van 6-8 studenten stage en is een basisschoolcoach aanwezig die meebegeleidt. De studenten worden actief ingezet bij de schoolontwikkeling. Op deze opleidingsscholen zijn regelmatig ook schooladviseurs werkzaam, waaronder de adviseurs van SOM onderwijsadvi-seurs. Enige jaren geleden sloot SOM onderwijsadviseurs zich aan bij Fontys. Vanaf dat moment hebben zowel de Pabo als SOM naar mogelijkheden gezocht om elkaar te versterken, in plaats van elkaar te beschouwen als stevige concurrentie.

Het idee achter onze interactieve lezing is dus:

Schoolbegeleiding en de opleiding kunnen elkaar versterken en daardoor een nog beter bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de aanstaande leerkrachten en aan de ontwikkeling van de basisscholen.

Hoe doen we dat? Dat gebeurt op allerlei verschillende manieren:

We maken gebruik van elkaars expertise, zowel bij het opleidingsonderwijs als bij de schoolbegeleiding. Verder attenderen we elkaar op kansen, zodat er snel kan worden ingesprongen op vragen vanuit het basisonderwijs.

Tijdens de presentatie zullen we het bovenstaande illustreren met een hand vol voorbeelden die uiteraard gericht zijn op het taalonderwijs:

  1. De spellingspelletjes; studenten hebben specifieke inbreng in de schoolontwikkeling van de opleidingsschool waar zij stage lopen.

  2. VVE; Studenten die op de opleiding aanbod kunnen volgen en daarmee een certificaat kunnen krijgen van de schooladviesdienst.

  3. Hoe, wat, waarom van de taalles; Expertise die in de schooladviesdienst aanwezig is en in de opleiding nog niet, wordt aangesproken en verwerkt in het aanbod op de opleiding.

  4. Early english; Expertise die op de opleiding aanwezig is en in de schooladviesdienst nog niet, wordt aangesproken en verwerkt in de vraag van scholen naar

172

Recognized HTML document

10. Lopon2

schoolbegeleiding.

5. Werken in teams; In de teams bespreken we met regelmaat de ontwikkelingen binnen de scholen en binnen de besturen. Dit maakt mogelijk dat we veel sneller kunen inspringen op de vraag van de scholen.

Naast deze vijf voorbeelden willen we ook wat voorbeelden noemen die buiten het specifieke taalgebied om gaan.

We hopen dat het voorgaande de toehoorders inspireert en dat ze er allerlei ideeën door krijgen. We willen dan ook besluiten met het verzamelen van al deze ideeën: Welke leven er onder het publiek, welke kansen liggen er die wij nog niet hebben gezien? Welke kansen zijn er voor de deelnemers zelf te bedenken?

Als laatste iets over de vorm: Bij dit alles willen we gebruik maken van cooperatieve werkvormen, een onderwerp waar veel van onze opleidingsscholen en dus ook veel van onze studenten, mee bezig zijn.

Ronde 3

De lat hoger .... met 13 taaldoelen; een sprong ... met vele tussenstappen

Riet Jeurissen en Elly Quanten Xios Hogeschool Limburg

Lerarenopleiding lager onderwijs

Aanloop

Geconcentreerd neemt Tia Hellebaut, Vlaamse hoogspringster en Europees kampioene, haar aanloop om over de lat van 2 meter te springen. Ze legt alles in de weegschaal om toch maar haar vooropgesteld doel te bereiken : haar atletisch figuur, haar aangeboren talenten, haar verworven vakkennis, haar technische vaardigheden en tips van de coach, haar motivatie en doorzettingsvermogen. De atlete en haar trainer zochten samen naar manieren om het zwaartepunt zo laag mogelijk over de lat te laten gaan zodat ze met succes kon landen. Na elke poging analyseert Hellebaut haar sprong en overlegt samen met haar coach wat in het vervolg beter kan en hoeveel ze de lat weer hoger leggen.

Ook onze minister van onderwijs, de heer Frank Vandenbroucke legt in zijn talenbeleidsnota de lat voor talen hoger. De minister wil een actieve taalpolitiek voeren namelijk een hoogstaand gebruik van het Nederlands in het onderwijs stimuleren en tege-

1 73

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
lerarenopleiding
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2007