22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Werkvormen binnen mondelinge vaardigheden, vertrekkend vanuit prentenboeken

Gerda Geenens

8

Interactievaardigheden bij onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs

Marja van Graft

12

Meervoudig intelligent werken aan taalonderwijs

Henk De Reviere

17

Taaltoetsen voor taalzwakke leerlingen in het primair onderwijs

Erik van Schooten

20

De meerwaarde van strips in je klas

Hilde Van den Bossche

26

Strategisch lees- en schrijfonderwijs in de basisschool

Steven De Laet & Michel Vanhee

32

Verteltas voor Kleuters. Taalontwikkeling tussen school en thuis

Lut Schaeken

38

Een denk- en werkkader voor taalbeleid

Tanja Stas & Werner Schrauwen

45

De verteltas

Geertruide Devillé

49

Een krachtige leesomgeving via “Veilig Thuis”: een dubbel spoor

Evelien Gheeraert & Lut Bylois

55

ICT als leermiddel in een krachtige taalleeromgeving

Karoo Beheydt & Petra Verreth

58

Nederlands als brug voor multiculturele dialoog!

Martine de Clercq

62

Academisch Nederlands (als tweede taal?)

Jona Hebbrecht, Nathalie Depoorter & Hadewych Delbaere

66

De taal van de andere gemeenschap leren. De invloed van contact op taal(leer)attitudes t.a.v. het Nederlands en het Frans in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Laurence Mettewie

72

Wit Brussel. Over oudere literatuur en het secundair onderwijs

Remco Sleiderink

78

‘Onzichtbare taaltaken’. Een andere manier van kijken naar taalontwikkeling in het onderwijs

Annelies Kappers

79

Het Nederlands in nieuwe vormen van leren

Jan T'Sas

81

Beter worden in taal: taalcompetenties ontwikkelen in contexrijk leren

Atty Tordoir & Hella Kroon

81

Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs: retoriek en praktijk

Marja van Knippenberg

86

Praktijkervaringen met het werken met de referentieniveaus

Bert de Vos & Geppie Bootsma

89

Werken met taalcoaches in het mbo

Jolien Drent & Pia Niemeijer

93

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Els Leenders

100

Doorlopende leerlijn taal? Dan ook in het hoger onderwijs! Conceptuele uitgangspunten voor een taalbeleid in het hoger onderwijs

Frans Daems & Wilma van der Westen

105

Een begeleidingsinitiatief ‘Academisch Nederlands’ voor eerstejaarsstudenten aan de K.U. Leuven

Lieve De Wachter

110

E-mail: nettiquette en leesbaarheid

Priscilla Heynderickx & Sylvain Dieltjens

113

Het Common European Framework of Reference (CEF): last of zegen?

Karen Heij

115

Talige startcompetenties in het hoger onderwijs

Hans de Vries & Wilma van der Westen

121

Taal Integraal – leidraad voor een vernieuwende hbo-didactiek

Radha Gangaram Panday & José Beijer

126

Literatuurkoffers Nederlands (eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs)

Hilde Leon

133

De kunst van het verleiden

Majo de Saedeleer

150

Zes niveaus van literaire ontwikkeling

Theo Witte

155

Intertekstueel lezen in de klas

Ad van der Logt

159

De Leeslijst. 12 boeken om je tanden in te zetten

An Stessens

164

Naschoolse Leesclubs, nu ook in Nederland!

Kees Broekhof

166

Van biezenstekkers, rijke luizen en lieden op de dool. 19de-eeuwse teksten in de klas

Johan van Iseghem

172

Leesbevordering in het beroeps- en technisch onderwijs

Lieven Quintyn & Fieke Van der Gucht

172

De waarde van prentenboeken doorheen de hele basisschool, gekaderd in ontwikkelingsdoelen en eindtermen

Hedwige Buys

175

‘Beschuldigde sta op !’ Actualisering door dramatisering: De biezenstekker van Cyriel Buysse

Bernadette Rutgeerts

181

Books, blogs, blooks. Literaire blogs in het literatuuronderwijs

Peter Vanbrabant & Steven Vanhooren

187

Kennismaken met Bazar: lezen voor je plezier

Ed Olijkan

187

Van reclame naar sprookjes: integratie van vaardigheden

Hendrik Degroote

190

Van belevend naar academisch lezen. Over het beoordelen van leerlingrecencies over gelezen literatuur

Willemijn van Kreel & Tanja Janssen

192

Op zoek naar een boek voor jonge mensen? De Boekenzoeker 12-15 helpt

Eva Devos

196

Van Boek naar film. Horizontale en verticale vertelfuncties in Karakter

Esther Peze & Sonja Heebing

199

Het literatuurproject: een kleine literaire grand tour

Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris Van Duffel & Liesbeth Bresseleers

206

Spelen met spelling

Marijke Bouwhuis & Heidi Smits

209

Lezen en schrijven in beeld

Petra Molenaar

211

In de schoenen van de tweedetaalleerder

Sylvia Bacchini & Hanneke Pot

214

Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs

Anneli Schaufeli & Mienke Droop

219

Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding

Jeroen Devlieghere & Judith Kat

223

Boekenknabbels als boekpromotie

Barbara Linsen

227

Alle vakken oog voor taal

Ruud Walst & Wim van Beek

231

De voorbeeldige opleider. Exemplarisch werken als opleidingsdidactiek

Jo van de Hauwe & Bart van der Leeuw

238

Een projectweek met een gouden randje

Mieke Detienne & Brecht Vande Walle

240

‘Frisse blikken kijken verder’. Vakoverschrijdend werken: Nederlands… kunst en reclame?!

Marleen Lippens

246

‘RSearch’. een interactief multimediaal detectivespel

Patrick Bernauw

249

Nederlands in het vak integrale opdrachten

Ann Vandemaele

254

Wordt u ook pro bso-contractwerk?

Martine Verhelst

260

Spelling op de helling

Jan Uyttendaele

264

De nieuwe taalcultuur

Joop van der Horst

265

Nieuw Korterlands: anarchistische schrijftalen in de klas

Hans Bennis

266

Taalbeschouwing als leren redeneren met de kennis van je moedertaal

William Van Belle & Hans Smessaert

269

Geintegreerd werken met ‘informatieve’ tv-programma’s

Bart Vandenberghe

275

AN, BN, NN en een snuifje SN. Regionale variatie in het Nederlands

Willy Smedts

279

Taalzorg in Vlaanderen. Over chaos, schijnemancipatie en de taalmengtafel

Johan De Schryver

284

Taalkunde?! Het aanbieden van taalkunde in de bovenbouw met behulp van de taalvaardigheden

Jessica van Disseldorp

290

Ook anderstalige “Ouders in (inter)actie!” Een communicatieprobleem tussen de school en haar ouders

Heide De Niel & Lies Houben

293

De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen

Hilde De Smedt

296

Het hoge woord moet eruit. Taalbeleid en taalpraktijken in het gelijkekansenonderwijs

Tineke Padmos

299

Aandacht voor talige heterogeniteit in de 2e graads lerarenopleidingen

Annelies Riteco & Mariette van Dam

303

Taligere lessen en toch geen taallessen? Werk maken van schooltaalvaardigheid en schooltaalcompetenties in de niet-taalvakken

Nora Bogaert

307

Van VOC-mentaliteit en tandartsassistentendialogen. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) voor hoger opgeleide Nt2-leerders

Marten Douma

307

Nederlands leren: een kritische blik vanuit de andere kant

Abdelkahim Boutamgharin & Aline Marini Minoda Prado

314

Als een deel meer oplevert dan het geheel… Samenwerkend kezen (zonder of) met verdeling van informatie

Nora Bogaert

317

Hyperteksten schrijven als schrijfvaardigheiddidactiek

Martine Braaksma & Else Pistoor

320

Vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn als auteurs van kinderboeken

Anne Toorenaar, Diana Poortvliet & Arjan Fokkens

322

Functionele Leesvaardigheid in Nederland en Vlaanderen. Adviesrapport van de Nederlandse Taalunie

Jan Rijkers & Hilde Hacquebord

324

Natuurlijk Schrijven. Onverschillige leerlingen worden bevlogen schrijvers

Marleen Claessens

328

Het interviewverslag

Charlotte Hardeman

331

WikiWiki – Aan de slag met Wikipedia in de klas

Erwin Taets

334

Schrijf voor de lezer. Over de effecten van lezersgericht (her)schrijven op tekstkwaliteit

Jacqueline Evers-Vermeul

336

Leesstrategieën en OVUR

Sofie De Jonckheere

340

De DBNL & Literatuurgeschiedenis.nl

Cees Klapwijk en Hubert Slings

343

Naar een andere inrichting van de examens Nederlands voor havo en vwo

Alex van de Kerkhof

347

Een competentieprofiel van de educatief auteur

Tom van der Geugten