‘RSearch’. een interactief multimediaal detectivespel

Patrick Bernauw  ·  22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2008  ·  pagina 246 - 248

Download artikel

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

b. Wat moet je kennen? Je kent:

  • de verschillende disciplines in de kunstwereld;

  • de nodige woordenschat om op een gefundeerde wijze over kunst te spreken.

Ronde 3

Patrick Bernauw

Vzw De Scriptomanen

Contact: patrick.bernauw@skynet.be

‘RSearch’. Een interactief multimediaal detectivespel

1. ‘RSearch’ & ‘Springtij’

Rebecca Rademaekers en haar collega’s van het detectivebureau ‘RSearch’ zijn op zoek naar Lotte Geerinckx en Gino Bruscetti. Die twee jonge mensen verdwenen onder verdachte omstandigheden en alles wijst erop dat ze zich in grote moeilijkheden bevinden. Daarom stelt Rebecca het dossier dat ze aanlegt over deze zaak ter beschikking van iedereen die bereid is om haar te helpen met de speurtocht naar Lotte en Gino. Voel jij je aangesproken? Aarzel dan niet langer, want de tijd dringt...

‘RSearch’ is een interactief multimediaal detectivespel dat wordt georganiseerd door het departement Industriële Wetenschappen en Technologie van de Karel de Grote-

246

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

Hogeschool. Met dit spel wil de Karel De Grote-Hogeschool leerlingen van het laatste en voorlaatste jaar van het secundair onderwijs kennis laten maken met technologie en wetenschap.

In het kader van dit spel, dat werd uitgewerkt door vzw de Scriptomanen, schreven Patrick Bernauw en Guy Didelez ‘Springtij’, het dossier van privédetective Rebecca Rademaekers, dat ze aanlegde naar aanleiding van de verdwijning van de 19-jarige Lotte Geerinckx. Wie in het bezit is van het dossier kan met behulp van de bijhoren-de site www.rsearch.be reconstrueren wat er met Lotte gebeurd is. Tenminste, als de ‘aspirant-detectives’ in staat zijn om nauwgezet te lezen, te luisteren, te kijken en... logisch na te denken. Dat maakt ‘Springtij’ tot een interessant didactisch hulpmiddel, dat zowel in de lessen Nederlands als tijdens de wetenschapslessen gebruikt kan worden om een aantal uiteenlopende attitudes en eindtermen op een originele en boeiende manier te realiseren.

Uiteindelijk kan het interactieve en multimediale detectivespel ‘RSearch’ uitgebreid worden met een ‘live sessie’, waarbij de leerlingen via e-mail en chat in contact treden met een ‘detective’ om het verdwenen meisje Lotte op te sporen. Via het web zullen ze ook weer diverse onderzoeksopdrachten toegespeeld krijgen, die uiteindelijk moeten leiden tot het redden van Lotte. Met vragen over de mogelijkheden van het detectivespel, de praktische organisatie, de kostprijs, etc. kunt u steeds terecht op info@rsearch.be of op de website www.rsearch.be .

2. Mogelijkheden om ‘Springtij’ in de les te gebruiken

Individueel: elke leerling heeft een eigen exemplaar van ‘Springtij’ en een eigen pc met internetaansluiting en bestudeert de informatie op zijn eigen tempo. De leerlingen leren zelfstandig werken. Alternatief: één boekje en één pc per twee leerlingen; ze wisselen in overleg af.

In groepjes: per groepje is een exemplaar van ‘Springtij’ en een pc voorzien. Ofwel bestudeert de hele groep alle informatie, ofwel worden de taken verdeeld. De leerlingen leren samenwerken.

Klassikaal: de teksten uit ‘Springtij’ worden voorgelezen en de filmpjes en audiofragmenten worden op een televisie getoond en op een stereo afgespeeld. Op die manier volstaat één exemplaar van ‘Springtij’ en hoeft men geen toegang tot het internet te hebben. De leerlingen leren nota’s nemen.

Na het verwerken van de informatie gaat men over tot het opstellen van een reconstructie. Waarom zijn Lotte en Gino gevlucht? Wat was hun plan? Wat liep er mis?

7

247

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Hoe staat de situatie er nu voor? Het opstellen van de reconstructie kan ook weer individueel, in groepjes of klassikaal gebeuren. Ten slotte wordt de reconstructie weergegeven door een betoog, onderbouwd met argumenten, door een groepspresentatie gevolgd door een klassikale discussie, etc.

3. Het vervolg op ‘Springtij’: ‘RSearch’

Duur: 2 lesuren

Benodigdheden: pc’s met internetaansluiting en het programma Google Earth Locatie: op school

Voor wie: alle klassen

Inhoud:

Vzw De Scriptomanen biedt, in samenwerking met de Karel De Grote-Hogeschool, klassen de mogelijkheid om ‘live’ deel te nemen aan de speurtocht naar Lotte. De leerlingen maken via het internet contact met één van de collega-detectives van Rebecca Rademaekers. Van haar krijgen de leerlingen (individueel of per groep) een aantal opdrachten die moeten uitwijzen waar Lotte en de misdadiger, Angelo, zich op dat moment bevinden. De opdrachten kunnen worden opgelost door logisch denkwerk in combinatie met opzoekwerk via het internet. Op basis van de antwoorden van de leerlingen, gaan Rebecca en haar collega’s op zoek naar Lotte en Angelo.

Concreet bestaat het internetspel uit:

  • een filmpje waarin Rebecca de gebeurtenissen tot op dat moment reconstrueert – dit is ook de reconstructie die de leerlingen op basis van ‘Springtij’ konden maken – en waarin wordt getoond hoe Lotte, de avond ervoor, aangereden werd door Angelo;

  • een deductieopdracht, op basis waarvan Lotte gelokaliseerd kan worden, door foto’s te vergelijken en getuigenissen te analyseren met behulp van Google;

  • een deductieopdracht, waarbij de leerlingen Angelo kunnen opsporen door logisch denkwerk en met behulp van Google Earth;

  • een filmpje waarin Rebecca er, op basis van de antwoorden van de leerlingen, in slaagt om Lotte terug te vinden (ondertussen wordt Angelo op een andere locatie ingerekend).

248

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
NT2-leerlingen/cursisten
land
België
onderwijstype
basisonderwijs
volwassenenonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2008