23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
4

WelgeZINd? De eerste stelproducten van jonge Nt2-leerlingen

Lieve Verheyden

8

Naar een referentieniveau Nederlandse taal voor het primair onderwijs

Harry Paus & Anita Oosterloo

13

Kinderen bespreken hun eigen teksten

Hieke van Til & Mirjam Zaat

19

Lezen blijft voorgaan

Martine van de Lagemaat, Martinette Strik & Conny Boendermaker

23

Talen leren en talensensibilisering: beroep doen op de kracht van de verbeelding

Hilde De Smedt

30

Toetsen schrijfvaardigheid aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs

Karin Heesters

35

Website met digitale boekenhoek voor groep 4

Jeanny Duyf & Jørgen Hofmans

35

Taal 100: een werkwijze om de taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren

Martine Gijsel

42

Jongeren schrijven. Creatief schrijven tussen 12 en 18 jaar

Sieneke de Rooij

47

Taalsgrift: wei make cheen vaute!

Ellen Koemans & Anne-Marie van der Meer

52

Het schoolvak Nederlands (opnieuw) onderzocht. Wat weten we uit 40 jaar onderzoek naar Nederlands in het voortgezet onderwijs?

Helge Bonset & Martine Braaksma

55

Timmeren en taal. Oefenen met taalgericht vakonderwijs in het vmbo / beroepsonderwijs

Suzanne van Norden & Marc van Balen

59

De Digitale Collega online: kennis en vaardigheden rond dyslexie

Maud van Druenen & Hedwig de Krosse

64

Taalgericht de vakken in!

Maaike Hajer & Theun Meestringa

65

Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs belicht

Regine Bots

70

Examentraining: effectief, anders en resultaatgericht. Het inzetten van activerende lees- en schrijfstrategieën bij de examenvoorbereiding Nederlands

Saskia Roelofsen

73

Effectieve leerteksten voor zwakkere lezers

Jentine Land

77

Naar een doorlopende leerlijn presenteren van de brugklas tot het examen

Atty Tordoir & Klaas Heemskerk

82

Wie is verantwoordelijk voor het Nederlands van de mbo-leerling? Een voorbeeld van teamgericht werken aan woordenschat

Tiba Bolle

86

Taal als instrument in de stage

Annelies Kappers & Christa Beckers

91

Meten = weten. Het vaststellen van het beginniveau Nederlands is nodig om effecten te meten

Trinette Hovens

95

Taalcoaching in de praktijk van het mbo. Taalcoaches vertellen over hun ervaringen met het coachen van collega’s vakonderwijs bij het geven van taalontwikkelend beroepsonderwijs

Marijke van Huijstee & Jacqueline van der Zee

96

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Bert de Vos

100

De Taalbrug: 2F van vmbo naar mbo. De doorlopende leerlijn Nederlands

Els Leenders

105

Campagne Leersucces vmbo – mbo

Lies Alons

106

Literaire competentiegroei in het technisch beroepsonderwijs

Chris De Commer

114

Studenten helpen zwakke lezers

Martinette Strik, Conny Boendermaker & Evelien Kört

117

Taalbeleid in de lerarenopleiding: meer dan dertien doelen

Werner Schrauwen

128

Taalspel als grondslag van communicatie

Elynn Oosterlinck, Kirsten De Clercq & Marjan De Ridder

131

Taalbelang in thematisch werken

Thijske Verdaasdonk

136

Lezen in het basisonderwijs. Wat weten we uit 35 jaar onderzoek?

Mariëtte Hoogeveen & Helge Bonset

138

Een succesvol traject ter voorbereiding op de taaltoets

Richard Vollenbroek

144

Een kennisbasis Nederlandse taal voor de Pabo

Tamar Israël & Bart van der Leeuw

152

Drie jaar Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs. Opbrengsten en toekomstdromen

Jona Hebbrecht & Wilma van der Westen

158

Screening, remediëring en professionalisering. Een blik op het taalbeleid van de Arteveldehogeschool Gent

Joke Vrijders

164

Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs

Edith Alladin & Wilma van der Westen

168

Kennisbasis Nederlands voor het tweedegraads gebied. Gebruiksmogelijkheden binnen de lerarenopleiding Nederlands

Mieke Lafleur & Johanna van der Borden

175

Taal – leren – denken. Taalbeleid aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen, opleiding Orthopedagogie

Véronique Minnebo

179

Talige startcompetenties voor hoger onderwijs

Wilma van der Westen

186

Taalbeleid in de lerarenopleiding, Groep T Leuven Education College

Kristien Coussement & Kim Willems

188

Zo is lezen leuk! Activerende werkvormen om leerlingen in het vmbo aan het lezen te krijgen en te houden

Laure Galjart

190

Literatuurgeschiedenis op maat

Hubert Slings & Frank van Dixhoorn

193

Door de boeken het bos. Bronnen en boeken voor alle lezersprofielen (12+)

Ann Stessens & Fieke van der Gucht

207

Strips: een genegeerde kunst? More or less…

Jan Cumps

209

Lezen voor de lijst

Theo Witte & Monique Metzemaekers

213

Help, de woorden bewegen! Over het lezen van literatuur in een digitaal tijdperk

Niels Bakker

218

Literair lezen in de klas. Een gesprek met leraren en lezers over het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen

Steven Vanhooren & Martijn Nicolaas

222

Jeugdboekenweek 2010: een verrassende selectie

Liesbet Vreys & Griet Loix

228

Brieven als buit: op zoek naar ons taalverleden in 17e- en 18e- eeuwse brieven

Judith Nobels & Tanja Simons

232

De macht van satire

Marijke Meijer Drees & Ivo Nieuwenhuis

233

Grammaticale scholingsniveaus in het voortgezet onderwijs – Nu nog een doorlopende leerlijn

Jannemieke van de Gein

236

Actief grammaticaal denken

Peter-Arno Coppen

239

Impulsen voor het literatuurgeschiedenisonderwijs

Dick Schram

240

Literatuur & Retoriek. Het belang van verhalen

Ronald Soetaert, Kris Rutten & Geert Vandermeersche

244

Het menselijk taalvermogen

Jan Koster

250

Certificeren heeft de toekomst. Informatie over het competentieprofiel Nt2-docent

Merel Borgesius

252

Eerste opvang nieuwkomers en de periode daarna: uiteindelijk moeten ze het zelf doen

Ann Devos

257

Nvt – Nt2: één pot nat?

Hellmuth Van Berlo

262

Vreemde talen leren met behulp van gebaren

Pauline Vis

268

Nt2-onderwijs voor werkzoekenden

Evelyne Ketels

270

Taalgericht naar werk: handvatten voor de taaldocent in geëntegreerd onderwijs

Sandy Reinenbergh & Kristel Hoydonckx

273

WebCEF: online instrument voor het beoordelen van spreekvaardigheid Nt2 in samenhang met het Europees Referentiekader

Michel van Gessel & Anne Kerkhoff

276

Jongeren warm maken voor taalvariatie

Matthias Lefebvre

281

Functioneel gebruik van werkwoordstijden in educatieve teksten over het verleden

Tom van der Geugten

285

Nederlands. Een taal bij andere vakken dan?

Ingrid Evers, Ingar Sustrunck & Piet-Hein van de Ven

290

Voorbereidend wetenschappelijk? Onderzoekend leren in het schoolvak Nederlands op vwo-niveau

Michel Couzijn & Pauline Wenderich