Campagne Leersucces vmbo – mbo

Lies Alons  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 105

Download artikel

3. Beroepsgericht secundair onderwijs

Ronde 7

 

Lies Alons

ITTA, Universiteit van Amsterdam Contact: e.m.alons@uva.nl

Campagne Leersucces vmbo – mbo

 

 

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen succesvol doorstromen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en niet tussentijds afhaken? Hoe kunnen docenten van het vmbo en het mbo hun programma’s laten aansluiten? Hoe zorgen we voor een doorlopende verhoging van het taalniveau in het vmbo en het mbo?

 

Bovenstaande vragen zijn vragen waarop veel vmbo- en mbo-docenten een antwoord zoeken. In de campagne ‘Leersucces’ is de afgelopen jaren met succes door vmbo- en mbo-combinaties gewerkt aan een succesvolle doorstroming van het vmbo naar het mbo. De doorgaande (taal)lijn staat daarbij centraal.

 

Leren in de praktijk, succeservaringen opdoen en taalontwikkeling stimuleren, zijn de pijlers van het project. Uit onderzoek naar de opbrengsten blijkt dat docenten met name op het gebied van taalontwikkeling hun didactisch repertoire ook daadwerkelijk hebben vergroot.

 

Scholen in het VM2-traject kunnen gebruikmaken van de methodieken die ontwikkeld zijn binnen de campagne ‘Leersucces’. In deze presentatie wordt verslag gedaan van de campagne ‘Leersucces’ en van de ervaringen van 1 van de experimentscholen in het VM2-traject.

3

105

Labels

land
Nederland
onderwijstype
volwassenenonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
doelstellingen
leerlijn

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009