WebCEF: online instrument voor het beoordelen van spreekvaardigheid Nt2 in samenhang met het Europees Referentiekader

Michel van Gessel & Anne Kerkhoff  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 273

Download artikel

Recognized HTML document

8. Nederlands als tweede taal

Ronde 8

Michel van Gessel & Anne Kerkhoff Fontys Lerarenopleiding Tilburg Contact: m.vangessel@fontys.nl

WebCEF: een online instrument voor het beoordelen van spreekvaardigheid Nt2 in samenhang met het Europees Referentiekader

WebCEF is de naam van een Europees project (2006-2009) dat wordt uitgevoerd in het kader van het Socrates-programma en waarin 7 instellingen voor hoger onderwijs in Europa samenwerken. Het is tevens de naam van een online instrument waarmee spreekvaardigheid in verschillende talen – waaronder het Nederlands – kan worden beoordeeld. In WebCEF kan je videofragmenten uploaden en laten beoordelen op basis van het gemeenschappelijk Europees Referentie Kader (ERK). Je kunt beoordelingen van verschillende beoordelaars vergelijken en overwegingen en argumenten bij beoordelingen delen. WebCEF kan dienen als hulpmiddel bij het beoordelen van taalvaardigheid en is ook heel bruikbaar bij de opleiding van taaldocenten.

Tijdens de workshop wordt het online assessment instrument gedemonstreerd en worden enkele toepassingsmogelijkheden besproken.

8

273

Labels

doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten
land
Nederland
thema
beoordelingsinstrumenten
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009