24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Nieuwsbegrip: begrijpend lezen met het nieuws van de dag

Marianne Molendijk & Astrid Kraal

11

De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen

Hilde De Smedt

16

De Leesplek

Debbie Taverniers & Barbara Van de Vreken

19

Verhalen, in het hart van het onderwijs

Bert Kouwenberg & An Van ’t Oosten

24

Door verhalen taalvaardiger?

Ben Bouwhuis & Ietje Pauw

29

Begrijpend lezen in Vlaamse taalmethodes

Barbara Linsen

29

Onze Klas Mijn Wereld. Taal digitaal in groep 1 t/m 4

Els Schellekens

34

Taalzorg in Vlaanderen. Over chaos, schijnemancipatie en de taalmengtafel

Sofie Talpe

40

Een lage score op een toets Nederlands – wat kan je er mee? Het diagnosticeren van onderliggende taalproblemen bij lezen en luisteren

Tiba Bolle

43

Good Practice Campagne Leersucces vmbo – mbo: de samenwerking in beeld

Lies Alons

44

Van de film Onzichtbare Taaltaken naar de website Zichtbare Taaltaken. Een prachtige website tjokvol filmfragmenten

Annelies Kappers & Maarten van der Burg

47

De kracht van interactief voorlezen in het voortgezet onderwijs: elke docent kan het leren!

Atty Tordoir & Hella Kroon

51

Lezen: een doorlopende leerlijn mét de leerling

Bert de Vos

56

‘Het museum van de vergeten dingen’. Een poëzieproject voor jongeren van 15 tot 18

Hilde Lauwers

60

De literaire mindmap als alternatief voor het leesdossier

Martijn Koek

64

Lees maar, er staat wat er staat (over poëzie in de klas)

Charles Ducal

64

Proza en poëzie lezen van het scherm – doen we het al? Een empirisch onderzoek naar het digitale literaire leesgedrag onder de Nederlandse bevolking

Niels Bakker

69

De Leeslijst. 12 boekentitels voor 5 en 6 aso

Sofie Dewulf

73

Tricky Reynaert en Co. Een educatief project van de Erfgoedcel Waasland over de vos, andere wereldschelmen en de jeugd van tegenwoordig

Ann Moens

77

Jeugdboekenweek 2011: geheim!

Griet Loix & Sebastiaan Van Doninck

81

Voorbij het vampiergevoos. Jongerenliteratuur in Nederland

Marlies Schouwstra & Annemarie Terhell

84

Grenzeloze gedichten

Marit Trioen

86

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Geert Kraeye & Barbara Linsen

91

Schrijven en leren op de Pabo en de basisschool

Mieke Smits, Joke Voogt & Willem Bustraan

96

Schrijfonderwijs op de basisschool: onderzoek naar nieuwe kansen voor de digitale

Theo Pullens

101

Zelfstandig werken aan taalvaardigheden

Pieter Van Haute & Daan Debuysere

101

Hoe blijven ze drijven? Taalondersteuning aan beginnende tweedetaalleerders

Sylvia Bacchini, Wim van Beek & Hanneke Pot

109

Taalbeleid in tegenspraak met de huidige visies op taal binnen het basisonderwijs

Petra Moolenaar

112

Met de Kennisbasis Nederlands op weg naar excellent taalonderwijs

Anneli Schaufeli

118

Taal- en spraaktechnologie voor het onderwijs in en van het Nederlands

Catia Cucchiarini & Rintse van der Werf

122

Op zoek naar een methode om de leesbaarheid van teksten automatisch te beoorde-

Dries Tanghe & Philip van Oosten

126

Web 2.0 in de les

Olaf Du Pont

129

Je kunt meer dan je denkt. Web 2.0 en ICT-toepassingen in de taalklas

Jan Strybol

133

Slidecast Yourself: studenten geven presentaties op het internet

Jordi Casteleyn

139

CEFcult: een innovatieve webomgeving voor de beoordeling van mondelinge taalvaardigheid in interculturele professionele contexten

Jan Van Maele, Lut Baten & Lutgart Dusar

146

Jongeren warm maken voor taalvariatie

Matthias Lefebvre

151

Dialect in het onderwijs? Dat kan platter!

Jos Swanenberg

155

Eponiemen: de ondergeschoven kinderen van de etymologie

Marcel Grauls

158

Wat iedereen zou moeten weten over taal en taalwetenschap: de taalcanon

Petra Poelmans & Astrid Wijnands

161

Herleve het kofschip! Over fouten en strategieën bij de spelling van zwakke ovt-vormen en didactische implicaties

Johan De Schryver

166

‘Lezer, er zijn ook Belgen!’ De aandacht van de Nederlandse kritiek voor Vlaamse literatuur tussen 1980 en 1995

Floor van Renssen

169

De moduleerbaarheid van taal. Wat kunnen we aanvangen met het onderscheid tussen het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde?

William Van Belle, Ingrid Van Canegem-Ardijns & Karen De Jonghe

174

Grammatica: waar gaat dat eigenlijk over?

Peter-Arno Coppen

184

Taalbeleid aan de Universiteit Gent. Segregeren of diversifiëren?

Bart Deygers & Sibo Kanobana

187

Is de taal van het hoger onderwijs de taal van de middenklasse?

Piet Van Avermaet

191

Onderwijs op maat: taalvaardigheid in de lerarenopleiding

Geert Speltincx

191

Leesbaarheid: hoe moeilijk is uw syllabus voor uw studenten?

Bart Defrancq

195

De smaak van taal. Het taalbeleid aan de Hogeschool Gent (in het algemeen) en aan het departement Sociaal Agogisch Werk (in het bijzonder)

Christian Van Kerckhove & Barber Bossuyt

202

Toetsen kunnen ons nog meer vertellen!

Petra Poelmans, Anne Kerkhoff & Kathelijne Jordens

205

Waar klinkt het beste startschot: bij de taaltest of bij de behoefteanalyse?

Tine Van Houtven & Elke Peters

211

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Marloes van Beersum & Eline van Straalen

218

De bosp..per in Vlaanderen en Nederland! Een eigenzinnige kijk op taalbeschouwing

Liese Bergen

221

Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen?

Rik Schutz

226

Taalbeschouwing: spelen om te ontdekken hoe taal in elkaar zit

Hilde Van den Bossche

231

Taal moet je niet alleen gebruiken. De mogelijkheden van taalkunde in het voortgezet onderwijs

Tim Neutelings

236

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden?

Maria van der Aalsvoort

242

Praktische taalbeschouwing op de basisschool en in de eerste graad secundair onderwijs anno 2010

Bart Masquillier

247

Van luister- en kijkvaardigheid naar taalbeschouwing: namen noemen, het zelfstandig naamwoord

Ria Van der Mueren

249

Taalkunde taalkundig getoetst

Hans Hulshof & Ad van der Logt

254

Schrijven met stijl

Jan Van Coillie

260

Detectie en remediëring van taalleerzorgproblemen voor eerstejaarsstudenten aan de

Lieve De Wachter & Linda Cuppens

265

Er gaan nog steeds 13 doelen in een dozijn. Werken aan professionele taalvaardigheid

Guido Cajot & Karen De Jonghe

269

TOL als vliegwiel voor taalbeleid. Verslag van een training Taalontwikkelend Lesgeven

Lars van Lenteren & Wilma van der Westen

280

Zoektocht naar een begeleidingsplan voor leerlingen met dyslexie. Een praktijkverhaal…

Hilde Van Daele

280

Hoe leren anderstaligen Nederlands op onze school?

Stefanie Lannoo & Ignaas Depotter

284

Van taalzorg naar taalsteun: praktijkvoorbeelden van een school waar 1 op 4 leerlingen van allochtone origine is

Anita Daniëls, Geert Missotten & Eddy Willems

289

Elke leerkracht heeft een oogje op taal

Martine Van Overmeiren

293

De taalronde en de herschrijfbeurt als werkvormen bij anderstalige nieuwkomers

Maggy Dekens

295

Woordspel(l)ing – een snelle gids voor dyslexievriendelijk materiaal

Erwin Taets

296

Corrigeren? Ja! Over het effect van correctieve feedback op de schrijfvaardigheid van anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs

Catherine van Beuningen

302

Lezen en schrijven maakt je sterk!

Greet Goossens

306

Gelaarsd, gespoord en geletterd voor doorstroming naar het hoger onderwijs

Nora Bogaert & Lieve Verheyden

309

Creatief aan de slag met spreek- en luistervaardigheid

Marijke Ceunen

315

Taalgericht vakonderwijs voor Neerlandici en collega’s van alle andere schoolvakken

Ingrid Evers

319

Hoe zeker weten we dat taalgericht vakonderwijs ook werkt?

Ed Elbers

324

“Genredidactiek”: nieuwe perspectieven voor vakspecifiek taalonderwijs

Maaike Hajer

328

Taaleisen in economielessen: hoe werkt dat?

Bart van der Leeuw & Theun Meestringa

335

HorizonTaal. (Vak)talige accenten als hefboom voor een hoger aspiratieniveau en

Magda Vanmontfort

344

Het schoolvak Nederlands (opnieuw) onderzocht. Wat weten we uit 40 jaar onder-

Helge Bonset & Martine Braaksma

347

Referentiekader taal: hoe werkt dat?

Theun Meestringa & Bart van der Leeuw