Grenzeloze gedichten

Marit Trioen  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 84

Download artikel

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 8

Marit Trioen

Technisch Berkenboom Instituut Contact: marittrioen@hotmail.com

Grenzeloze gedichten

Gedichten in de basisschool aan bod laten komen is niet altijd evident: er is weinig tijd, je vindt geen geschikt gedicht of je weet niet goed wat met een gedicht aan te vangen. Speciaal voor leerkrachten basisonderwijs ontwikkelden de Stichting Poetry International en de Stichting Lezen Vlaanderen daarom een reeks lessuggesties. In de lessenreeks worden de grenzen van de poëzie opgezocht. Zijn er eigenlijk wel grenzen te stellen aan de poëzie? Is poëzie niet per definitie een grensoverschrijdend genre, zowel wat vorm als inhoud betreft? Tijdens deze workshop wordt het lespakket uitgebreid toegelicht. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk doe je inspiratie op voor een heel jaar vol poëzielessen.

84

Labels

domein
literatuuronderwijs
land
Belgiƫ
onderwijstype
volwassenenonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010