Begrijpend lezen in Vlaamse taalmethodes

Barbara Linsen  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 29

Download artikel

1. Basisonderwijs

Ronde 6

Barbara Linsen

Arteveldehogeschool, Cent

Contact: barbara.linsen@arteveldehs.be

Begrijpend lezen in Vlaamse taalmethodes

In het onderwijs van begrijpend lezen wordt van leerkrachten gevraagd om aandacht te hebben voor het communicatieve aspect van het lezen (wie is de zender, voor wie is de tekst bedoeld...), voor het toepassen en/of aanleren van leesstrategieën en voor functioneel lezen. Taalmethodes geven in een belangrijke mate richting aan wat er in de klas met teksten gebeurt. In het kader van een PWO-onderzoek' aan de Arteveldehogeschool hebben we een aantal taalmethodes in Vlaanderen onder de loep genomen. We hebben elke les begrijpend lezen uit die taalmethodes gescreend aan de hand van een screeningsinstrument. Zo onderzochten we hoe die taalmethodes vernieuwde inzichten vertalen in lesactiviteiten en leerlijnen. In onze workshop zullen we het screeningsinstrument voorstellen en de meest opvallende conclusies presenteren: welke teksttypes, groeperingsvormen, leesstrategieën, denkprocessen... komen aan bod? Zien we verschillen tussen de leerjaren (is er met ander woorden sprake van een soort leerlijn)? Zijn er verschillen tussen de taalmethodes?

Noten

1 PWO staat voor <Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek'. Voor meer informatie, zie: http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageId=4732.

Ronde 7

Els Schellekens

Hogeschool lNHolland

Contact: els.schellekens@inholland.nl

Onze Klas Mijn Wereld. Taal digitaal in groep 1 t/m 4

1. Inleiding

Zo'n 25 jaar geleden werd het kleuteronderwijs – zo heetten groep 1 en 2 toen – opgenomen in de basisschool. Pogingen om de verworvenheden van het kleuteronderwijs

1

29

Labels

domein
leesonderwijs
begrijpend lezen
land
Belgiƫ
onderwijstype
basisonderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010