Onderwijs op maat: taalvaardigheid in de lerarenopleiding

Geert Speltincx  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 191

Download artikel

7.Taalbeleid hoger onderwijs

Noten

T.

mik-allochtonen zijn mensen van allochtone afkomst die een etnische origine heb-

ben die via minstens één van de ouders terug te voeren is op Turkije, de Maghreb-landen en/of de Arabische wereld.

Ronde 3

Geert Speltincx

Karel de Grote-Hogeschool Contact: geert.speltincx@kdg.be

Onderwijs op maat: taalvaardigheid in de lerarenopleiding

In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de taaltoetsing en -screening in de lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Vanuit de idee dat elke student andere startcompetenties heeft, heeft de werkgroep taalbeleid van onze hogeschool een aantal instrumenten ontwikkeld die de talige startcompetenties van instromers in kaart brengen. Op basis van die `screenings) en `beginassessments) krijgen studenten een specifiek profiel, waaraan verschillende aangepaste leerroutes zijn gekoppeld. Die leerroutes verhogen de slaagkansen van de student aanzienlijk. Daarnaast geven de taaltoetsen en screenings bij aanvang van het academiejaar objectieve informatie, waardoor de student geadviseerd kan worden om te versnellen, te vertragen of zich te heroriënteren. De studenten worden opgevolgd door middel van een geïndividualiseerde taalvolgfiche, die de persoonlijke evolutie van de student in kaart brengt.

Ronde 4

Bart Defrancq

Hogeschool Gent

Contact: bart.defrancq@hogent.be

Leesbaarheid: hoe moeilijk is uw syllabus voor uw studenten?

Lezen is één van de meeste complexe taken waarmee onze hersenen bezig kunnen zijn: het vergt aandacht, taalkennis, geheugen, beweging, coordinatie, anticipatie... Het

.1 9 .1

Labels

domein
taalverwerving
land
België
onderwijstype
lerarenopleiding
thema
beoordelingsinstrumenten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010