De bosp..per in Vlaanderen en Nederland! Een eigenzinnige kijk op taalbeschouwing

Liese Bergen  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 218 - 220

Download artikel

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Liese Bergen

Middenschool De Vesten, Herentals Contact: liese.bergen@telenet.be

De bosp..per in Vlaanderen en Nederland! Een eigenzinnige kijk op taalbeschouwing en (inter)culturele gerichtheid

  1. Inleiding

Vanaf dit schooljaar zijn er nieuwe eindtermen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs. De Vlaamse onderwijskoepels, GO! en VVKSO, ontwikkelden nieuwe leerplannen. Hoewel, zo `nieuw' zijn die leerplannen eigenlijk niet. De vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven, lezen en kijken) blijven, net zoals voorheen, heel belangrijk. We vragen aan leerlingen om strategieën (bv. OVUR) toe te passen om zo beter te leren communiceren.

  1. Is die taalbeschouwing werkelijk zo nieuw? Onderstaande eindterm behoort tot het luik `taalbeschouwing':

19* De leerlingen zijn bereid om op hun niveau:

  • bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem;

  • van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig handelen.

Een eerste element dat opvalt, is het verschil tussen taalgebruik en taalsysteem.

Ten tweede staat er `bewust reflecteren'. Hiermee schep je hoge verwachtingen, aangezien dat impliceert dat leerlingen heel aandachtig moeten nadenken over hun taal. Een definitie afdreunen of de regeltjes voor het gebruik van hoofdletters kennen, zijn geen goede voorbeelden. Bewust reflecteren betekent onder meer verbanden leggen. Eigenlijk is het een bijzonder creatieve manier om met taal om te gaan. Ik geef een voorbeeld.

Kijkt u even naar de subtitel van dit artikel: `Een eigenzinnige kijk op taalbeschouwing en (inter)culturele gerichtheid'. Het woord `eigenzinnige' trekt meteen de aandacht. Waar denkt u aan als u die titel leest? Laten we beginnen bij het begin.

218

Labels

domein
mondelinge taalvaardigheid
schrijfonderwijs
land
Belgiƫ
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010