De Leesplek

Debbie Taverniers & Barbara Van de Vreken  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 16 - 18

Download artikel

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Gardner, RC. (2001). "Language Learning Motivation: the Student, the Teacher, and the Researcher". In: Texas Papers in Foreign Language Education, jg. 6, nr. 1, p. 118.

Gibbons, J. & E. Ramirez (2004). Maintaining a minority language. A Case study of Hispanic Teenagers. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Hoppenbrouwers, C. (1990). Het regiolect: Van dialect tot algemeen Nederlands. Muiderberg: Couthino.

Pavlenko, A. (2005). Emotions and multilingualism. Cambridge: University press.

Ronde 3

Debbie Taverniers & Barbara Van de Vreken Rand & Taal, OVSG

Contact: debbie.tavemiers@ovsg.be

barbara.vandevreken@ovsg.be

De Leesplek

Als je samen met een
kind kan lachen of
schreien bij een boek,
dan groeit er een
intimiteit tussen jullie.
En terwijl jullie praten
over wat je gelezen
hebt, zal een kind je
toevertrouwen wat hem
bezighoudt.

Astrid Lindgren

1. Inleiding

Wanneer kinderen school aanvatten, kan hun startpositie erg verschillend zijn. Zo zijn er kinderen die opgroeien in een leesrijk' milieu en al honderden boekjes hebben geproefd, gehoord en bekeken. Niet elk kind heeft het geluk iemand te kennen die van lezen houdt en die hem op het spoor van boeken zet. Met het project `De Leesplek' helpen we scholen en hun leerkrachten en kinderen en hun ouders bij hun zoektocht naar de liefde voor boeken.

16

1. Basisonderwijs

Op de weg naar 'groot zijn heel wat uitdagingen...

Wie graag leest, leest meer en wie meer leest, leest beter... Laat u uitdagen om liever te lezen!

2. Wat is De Leesplek?

We streven naar een plek waar kinderen en volwassenen samenkomen rond boeken. Kunnen lezen hangt immers soms af van tijd, ruimte en aanbod. Even tijd maken, een plekje vinden en kunnen snuffelen in boeken...

De mobiele Leesplek, ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Stichting Lezen en het Rand&Taal-begeleidingsproject, is ontworpen om op diverse plaatsen te worden opgesteld. Deze plek bestaat uit 9 multifunctionele dozen, 1 kamishibaidoos, 10 prenten voor de kamishibai met insteekhoezen, 5 illustraties, een boekenpakket van ongeveer 90 boeken en een groeimap.

Verder kan de leesplek aangekleed worden met kussens, knuffels, matjes..., op maat van de mogelijkheden van de school.

Het boekenpakket omvat 5 thema's: 'reizen', 'dieren', 'liefde en romantiek, 'mooi' en `avontuur'.

Afbeelding 1: De mobiele Leesplek

1

17

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Door deze mobiele Leesplek in scholen te introduceren, willen we hen inspireren om zelf aan de slag te gaan en een Leesplek op de school uit te bouwen. Samen nadenken over een duurzaam leesbeleid op school biedt namelijk kansen tot leesbevordering, leesplezier, taalstimulering, gelijke kansen en samenwerking.

Elkaar ontmoeten rond boeken, kan leiden tot elkaar ook echt vinden...

3. In een breder perspectief

3.1 Goed taalvaardigheidonderwijs

De Leesplek en de introductie en ondersteuning hiervan in de scholen, berust op de peilers van goed onderwijs in taalvaardigheid.

De leerkracht bouwt aan een veilige en krachtige leeromgeving.

Hij organiseert de inrichting van de klas op maat van de kinderen. Hij werkt bewust aan een kindgericht klassenmanagement.

Hij let op het welbevinden van alle kinderen.

Hij communiceert constructief en bevestigend met de kinderen en hun ouders.

De leerkracht biedt aan kinderen betekenisvolle taken aan.

Hij vertrekt bewust vanuit doelstellingen die aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Hij is de hele dag alert bezig met taal, in alle activiteiten.

Hij biedt echte taken aan die kinderen motiveren en waarbij ze zich betrokken voelen; taken die er toe doen.

Hij gebruikt actieve werkvormen waarbij de interactie tussen de kinderen en hemzelf wordt bevorderd.

De leerkracht ondersteunt kinderen op een gepaste manier.

Hij denkt probleemoplossend mee met het kind, vanuit een respectvolle houding. Hij biedt taalondersteuning voor Nederlands als tweede taal.

Hij houdt rekening met de mogelijkheden van elk kind.

3.2 Samenwerking

Voor het uitwerken van de mobiele Leesplek konden we rekenen op de expertise van Stichting Lezen. We vonden elkaar in de liefde voor kinderen, boeken, lezen en taal. Samenwerken met externe partners, cultuurpartners, is bijzonder verrijkend. Vanuit de 'Brede Schoolgedachte' nodigen we scholen uit om samen op pad te gaan met bibliotheken, ouders, auteurs... en met de Leesplek als locomotief om doelen na te streven.

18

Labels

domein
leesonderwijs
begrijpend lezen
leesbevordering
land
Belgiƫ
onderwijstype
basisonderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010