Web 2.0 in de les

Olaf Du Pont  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 126 - 129

Download artikel

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Van Oosten, P., D. Tanghe & V. Hoste (2010). 'Towards an Improved Methodology for Automated Readability Prediction'. In: N. Calzolari et al. (red.). Proceedings of LREC 2010. Parijs: ELRA.

Noten

1 Een implementatie van deze en een aantal andere leesbaarheidsformules is te vinden op: http://1t3.hogent.be/demos/readability.

2 De toegang tot deze pagina is beschermd door middel van een wachtwoord. Een demonstratiefilmpje van de applicatie is te vinden op http://www.youtube.com/ watch?v=iSXBQIIwslo4.

Ronde 3

Olaf Du Pont

Universiteit Gent (Universitair Talencentrum) Contact: olaf.dupont@ugent.be

Web 2.0 in de les

 1. Inleiding

Deze workshop heeft een dubbel doel: enerzijds komen concrete oefeningen met blogs, wiki's en een forum aan bod; anderzijds wordt de nadruk gelegd op hoe je de oefeningen met die media bij de leerlingen aanbrengt en integreert in de les.

 1. Nieuwe webtechnologie

Web 2.0 is de verzamelnaam voor internetsites die individuele gebruikers toelaten om zelf informatie aan die site toe te voegen, zonder dat daarvoor technische kennis nodig is. De technologie laat toe om gemakkelijker, sneller en vaker informatie te delen. Webgebruikers zijn niet langer een lezer, maar ook een schrijver.

 1. Lesgeven 2.0? De afgelopen jaren hebben leraren gekeken of het aspect 'delen' een meerwaarde kan

126

5. Onderwijsinnovatie

hebben voor hun lessen. Ervaringen van leraren en onderzoek naar de integratie van Web 2.0-technieken in de klas lijken de meerwaarde te bevestigen: er is meer motivatie bij de studenten en de leerwinst lijkt hoger.

3.1 Meerwaarde?

Leraren die Web 2.0 gebruiken in de les lijsten de voor- en nadelen mooi op:

 • Leerlingen gaan actiever meewerken, vooral als ze zelf iets kunnen toevoegen of als ze een persoonlijke toets aan hun werk of inspanningen kunnen geven. Doordat de opdracht `hun' werkstuk is, stijgt de zelfmotivatie, niet in het minst omdat de klas – en zelfs de hele wereld – over de schouder meekijkt en meepraat. Met traditionele werkstukken is dat in het beste geval enkel zo bij de presentatie van een afgewerkt stuk en niet tijdens het schaven.

 • Leerlingen werken meer en vaker buiten de traditionele klastijd.

 • Leerlingen werken ook aan vakoverschrijdende vaardigheden, zoals `werk in team', `feedback geven'...

Leerlingen met Web 2.0 laten werken is dus vooral een plus voor de leerlingen, maar leraren halen er ook hun voordeel mee: ze krijgen meer variatie in hun oefeningenrepertoire en krijgen originelere werkstukken aangereikt van de leerlingen.

3.2 Afblijven! Soms ben je beter af zonder

"Computers zijn mooi en wel, maar ik heb geen internet en mijn leerlingen ook niet" en "ik mag al blij zijn als ze een tabtoets vinden op een klavier", zijn veelgehoorde tegenkantingen. En terecht! Zonder voldoende omkadering van tijd en middelen schiet Web 2.0 zijn doel voorbij.

"Ik neem mijn leerlingen mee op een verhaal met vaste etappes. Ik zie wel hoe hun invalshoek waardevol kan zijn, maar het kan me ook afleiden van mijn leerdoel. Dan pas ik liever". De leerstijl van een dergelijke leraar strookt niet met het open verhaal van Web 2.0.

Leraars zijn op hun best in hun comfortzone: ze hebben de lessen in hun vingers en soms heeft dat best wat jaren gekost om zo ver te raken. "Moet ik die onzekerheid nu opnieuw doormaken?"

"Ik heb de omkadering en ik moedig de studenten aan me te verrassen, maar ik zit vast in een opgelegd lessenpakket dat ik deel met enkele rigide collega's". Als leraar heb je ruimte en vertrouwen nodig om te kunnen experimenteren.

127

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

3.3 Concreet

Er zijn tientallen manieren om gemakkelijk webinhoud te maken. In de workshop komen drie populaire technieken aan bod: 'de blog', 'de wiki' en 'het forum'.

 • Blog

Een blog is een website waar je korte teksten kunt plaatsen, al dan niet met een foto of filmpje erbij. De teksten schrijven doe je op een webpagina die sterk lijkt op jouw tekstverwerker. Blogs kan je gratis plaatsen. Je kunt kiezen voor één blog per leerling of voor een klasblog, waarop iedereen kan meeschrijven en commentaar kan geven op andermans werk.

In de workshop gaat een groep op een groepsblog een leservaring vertellen in precies zes zinnen. Het is de bedoeling om van een anekdote te vertrekken en om daaruit een afgelijnde conclusie af te leiden. Iedereen geeft online commentaar op het werk en de inhoud van de andere (posts'.

 • Wiki

Een wiki verschilt van een blog, omdat het expliciet de bedoeling is dat iedereen samenwerkt aan één en dezelfde inhoud. Op een blog heb je nog de aparte (posts' van de leerlingen, maar bij een wiki is de webpagina van een hele groep. Gelukkig kan je als leraar wel Big Brother spelen en nagaan wie wat wanneer heeft gewijzigd.

In de workshop gaat een groep fouten halen uit een tekst die op een wiki staat. De uitdaging is om alle fouten te vinden en te corrigeren.

Forum

Op een forum praat je met elkaar: over de inhoud van een taak of les, maar ook over hoe je de taak praktisch geregeld krijgt.

In de workshop volgt een groep de vorderingen van de bloggers en van de wikigroep. Ze overleggen samen over welke tips of regels ze belangrijk vinden om in de les op terug te komen.

4. Tot slot

De workshop eindigt met de mensen uit de forumgroep die hun bevindingen over de blogposts en de wiki voor de groep presenteren. Daarnaast worden nog enkele tips gegeven om blogs en wiki's te integreren in de les.

128

5. Onderwijsinnovatie

Referenties

Churchill, D. (2007). "Web 2.0 and Possibilities for Educational Applications”. In: Educational Technology, vol. 47, nr. 2, p. 24-29.

Quible, Z. K. (2005). "Blogs: a natural in business communication courses". In: Business Communication Quarterly, vol. 68, nr. 1, p. 73-76.

Richardson, W. (2010). Blogs,Podcasts and other powelul web tools for classrooms. Thousand Oaks: Cor-win Press.

Ronde 4

Jan Strybol

PCVO Het Perspectief, Cent Contact: janstrybol@hotmail.com

Je kunt meer dan je denkt. Web 2.0 en ICT-toepassingen in de taalklas

1. Wat kan ICT betekenen voor de taalleerkracht?

Om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de meerwaarde die het gebruik van ICT-applicaties kan bieden. Kort gezegd komt dat hierop neer:

 • ICT-applicaties zijn attractief en uitnodigend.

 • De leeromgeving wordt veel rijker: variatie via digitale werkvormen, sterke visuele ondersteuning, oneindig veel illustraties, snelle links naar verwante onderwerpen, up-to-date materiaal, <real-life' situaties tegenover klassimulaties...

 • ICT heeft het potentieel om het concept van <leren' te veranderen: `any time', `any place', `anywhere' (en zo vaak je wilt, want computers zijn onvermoeibaar).

 • ICT-applicaties bieden de mogelijkheid om te differentiëren en om leerlingen een persoonlijk leertraject aan te bieden.

Vandaag wordt ICT in veel klassen echter beperkt tot een klein deel van de mogelijkheden. Leerkrachten tonen een filmpje op Youtube, een online artikel, een PowerPoint, een stukje nieuws... Op zich is dat goed natuurlijk: de leerlingen krijgen taalinput in een betekenisvolle context en het medium is nog attractief ook. Maar de selectie van het aanbod is nog steeds gemaakt door de leerkracht en ICT wordt niet

129

Labels

land
Belgiƫ
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010