25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
XXXIII

Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs

Jeroen Clemens & Amber Walraven

XXXVII

‘Lezers snakken naar authenticiteit’. De kunst van het verleiden met boeken

Lydia Rood, John Schrijnemakers & Kris Demey

XXXIX

Academisch schrijven in voortgezet en hoger onderwijs: effectieve didactiek

Gert Rijlaarsdam, Mariet Raedts & Wilma van der Westen

4

Het project Leeshulp 4-6. Zwakke lezers helpen met begeleid hardop lezen

Ron Oostdam

7

Werken aan een krachtige taalleeromgeving in de kleuterschool met ondersteuning van interne coaches

Jozefien Loman

11

Expert of medelezer? Effecten op de interactie van twee verschillende voorleesstijlen tijdens tutorlezen

Elisabeth Duursma & Rianne Lantinga

11

Peilingsonderzoek Schrijven in 2009

Willy de Klijn

13

De leestempotoets nader bekeken

Ineke Jongen

14

Een stevig ‘Plug and Play curriculum’ voor Brede scholen, Verlenging schooldag, OnderwijsTijd Verlenging (primair en voortgezet onderwijs)

Marijke Kaatee & Sanne Hiddema

20

Talensensibilisering in het basisonderwijs: Op een positieve manier omgaan met talen in de klas

Sofie Jonckheere

24

Aandacht voor taalontwikkeling bij wetenschap- en techniekonderwijs in het primair onderwijs

Heleen Strating

30

Communiceren met verstand van zaken. Hoe verbind je kennis en vaardigheden op hbo-niveau in de lerarenopleiding?

Christine Kemmeren

31

bijVoorbeeld: Exemplarische opleidingdidactiek voor taalonderwijs op de basisscholen

Jo Van den Hauwe & Bart van der Leeuw

35

Op Woordenjacht: creatief en effectief werken aan woordenschatuitbreiding

Barbara van der Linden

40

BLIKSEM: Begrijpend Leesinstructie Kan Strategisch én Motiverend

Mienke Droop & Willy van Elsäcker

44

Hoe overleef ik de eindtoets Taal voor de Pabo?

Anneli Schaufeli

45

Peer tutoring bij begrijpend lezen: met twee beter dan alleen

Ruben Vanderlinde & Hilde Van Keer

49

Begrijpend lezen in de zaakvakken

Nanke Dokter & Linda van den Bergh

53

Verhalend ontwerpen, sleutel of incident binnen de lerarenopleiding?

Els Moonen & Hilde Van den Bossche

60

Genres als uitgangspunt voor lezen en schrijven in de onderbouw

José van der Hoeven

60

Terug van weggeweest? Ontwikkelingen en vragen rond de (her)invoering van schrijfvaardigheid in het centraal examen Nederlands havo/vwo

Helge Bonset

62

Digitale geletterdheid: jongeren en internet in beroepsrichtingen

Tineke Padmos & Greet Goossens

66

Schrijfsucces van vmbo-leerlingen: verschillen in aanpak en tekstkwaliteit

Ilona de Millaino

71

Leerlingen ‘opleiden’ tot peer-beoordelaar bij een debat

René van de Kraats & Yke Meindersma

74

Taalklaar voor het hoger onderwijs? Het taalbeleid van de secundaire school Regina Mundi (Genk)

Mia Jansen, Davina Vos & Guido Cajot

77

Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science

Joanneke Prenger & Kees de Glopper

81

Beter presenteren door observerend leren?

Avivah Becker

86

Centraal ontwikkelde examens Nederlands; pijn of medicijn?

Marjon Sanders

88

Integraal is ideaal voor succes in taal

Stella Borkus

92

Op weg naar een digitaal portfolio Nederlands

Frans van Hoek & Joke Koopman

94

Diagnose en remedie van taalachterstanden in het beroepsonderwijs

Tiba Bolle

98

Taalassessoren in beroepsonderwijs

Joke Koopman

102

Een kijkje in de keuken van een onderwijspraktijk

Marja van Knippenberg

107

Waarom spreken en luisteren zo cruciaal zijn om te leren (en les te geven)

Jan T'Sas

110

Competentieleren in het vak Nederlands: een denkoefening

Wilfried De Hert

118

Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces

Wilma van der Westen & Domien Wijsbroek

124

Naar een taalkrachtigere lerarenopleiding

Mieke Lafleur & Johanna van der Borden

129

Talige begeleiding van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs: eerst de kosten, dan de baten!

Lieve De Wachter & Jordi Heeren

135

Doorlopend werken aan de taalontwikkeling van studenten. Twee jaar breed taalbeleid in de hbo-opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’

Pauline Warrenaar & Asna Chander

142

Naar een taalbeleid dat het verschil maakt

Jeroen Lievens

146

Vijf jaar Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs; opbrengsten en toekomstplannen

Guido Cajot & Wilma van der Westen

153

Taalbeleid gaat meer over mensen dan over taal. Ontwikkelen en invoeren van taalbeleid bij het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam

Matthijs Eijgelshoven

157

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindigen

Sibo Kanobana

164

Leeskilometers via leesplezier. De aanpak Vrij Lezen

Lucia Fiori

166

www.leesplan.nl. Dé website voor leesbevordering

Caroline Wisse-Weldam & Roos Wolters

171

De taak van de jeugdliteratuurkliniek

Helma van Lierop-Debrauwer

174

De school hoeft niet alleen te doen; de Bibliotheek (komt) op School

Nicolien de Pater

179

Het Poëziepaleis voor leerlingen van 4 tot 18 jaar

Anke Herder & Inge Kappert

185

Leeskr8!: leesbevordering voor de onderbouw van het vmbo

Carolien Krikhaar

189

Het verleden dichterbij. Bronnen voor de lessen historische letterkunde

Frank van Dixhoorn & Hubert Slings

192

Uitdagende literatuurlessen

Peter Vandamme

195

Kinderboekenweek. Een nationaal feest!

Marieke Verhoeven

198

Inleiding tot enkele literaire stijlstromingen vanuit de beeldcultuur

Ulrik de Roover & Frederik De Ridder

200

Dramatische expressie in de Nt2-klas

Peter Schoenaerts

203

”Ik ga nu meer boeken lezen”. De Weddenschap: een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen Vlaanderen en Nederland

Rune Buerman & Peter van Duijvenboden

210

Fouten, vergissingen en Nederlands-B

Peter Nieuwenhuijsen

214

De historische roman: een actueel genre

Erica van Boven

216

Gezichten van gedichten. Leerlingen laten spreken over stijl in poëzie

Johan van Iseghem

222

Grammatica is een werkwoord

Peter-Arno Coppen

228

De wereld van de Nederlandse taal in de klas

Elise Roders, Loes ten Berge, Mirabelle Boomars, Kathleen Art & Jan T'Sas

231

Leren redeneren met de kennis van je moedertaal

William Van Belle

236

Talen bestaan niet

Joop van der Horst

238

Taal in het nieuws

Marc van Oostendorp

244

Taalonderwijs IS onderwijs in nieuwe media. De docent Nederlands als gids in de digitale wereld

Frans Schouwenburg

247

De Digitale Nieuwscollage

Chris van Hall

251

Leren in het Tweede Leven: een verkenning

Jaap van der Molen

256

Prezi of PowerPoint? Of gebruik je liever niets?

Jordi Casteleyn

262

Vermijdingsgedrag bij lezen

Kees Vernooij

270

Wat moet ik met die hoogbegaafde leerling in mijn klas?

Tessa Kieboom

272

Begeleiding spelling

Chris Van Vliet & Annemie Hauquier

279

‘Voor iemand die stottert is iedere spreektaak een spreekbeurt’. Adviezen voor het beoordelen van mondelinge taken in het onderwijs

Mies Bezemer & Rob Wassink

286

De nieuwe leescultuur. Uitdagingen voor de literatuurdidactiek in de lerarenopleiding

Frederick Van Gysel, Dicky Antoine & Steven Vanhooren

291

De validiteit van de begrippenlijst ‘Taal en taalverschijnselen’

Kees de Glopper

291

Functioneel taalgebruik in leermateriaal

Tom van der Geugten

297

Op weg naar vlammende betogen. Een doorlopende leerlijn voor spreekvaardigheid

Leontien van den Berg & Geppie Bootsma