Communiceren met verstand van zaken. Hoe verbind je kennis en vaardigheden op hbo-niveau in de lerarenopleiding?

Christine Kemmeren  ·  25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2011  ·  pagina 30

Download artikel

VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Christine Kemmeren

Hogeschool Edith Stein/Universiteit Twente Contact: kemmeren@edith.nl

Communiceren met verstand van zaken.

Hoe verbind je kennis en vaardigheden op hbo-niveau in de lerarenopleiding?

In de Nederlandse lerarenopleidingen voor basisonderwijs is een constant debat gaande over de plaats van conceptuele kennis in het curriculum en hbo-niveau. Wij gaan in op de vraag: Hoe leren studenten nu eigenlijk professioneel handelen op basis van flexibel inzetbare kennis?

In deze workshop laten we een voorbeeld zien van een curriculumontwerp voor ‘Communiceren met ouders’ (een onderdeel van de SBL-competenties1). Van studiejaar één tot vier werken pabo-studenten aan dit onderwerp, onder andere met behulp van videocases, zelfgemaakte videobeelden en een digitale concept map. Het flexibel toepassen van een theoretisch begrippenkader om praktijksituaties te analyseren en het verbeteren van vaardigheden zijn belangrijke leerdoelen. We streven ernaar om een theoretisch begrippenkader structureel te verbinden aan het eigen professionele handelen. Lukt dat met een dergelijke opzet?

Natuurlijk is er alle ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de relatie tussen kennis en handelen, over de praktische randvoorwaarden voor implementatie in je eigen opleiding, over de (wetenschappelijke) achtergrond van deze opzet...

1 Sinds augustus 2006 is de wet op beroepen in het onderwijs (kortweg: wet BIO) van kracht). In die wet staat

onder andere aan welke bekwaamheden het personeel in het onderwijs aan moet voldoen. De bekwaamheidseisen zijn opgesteld door de beroepsgroep zelf, onder de regie van de Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten. Die eisen worden ook wel de SBL-competenties genoemd. Ze beschrijven onder meer de kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om een kwalitatief goede leerkracht te kunnen zijn.

30

Labels

domein
mondelinge taalvaardigheid
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
lerarenopleiding

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2011