Hoe overleef ik de eindtoets Taal voor de Pabo?

Anneli Schaufeli  ·  25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2011  ·  pagina 44

Download artikel

VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Guthrie, J., K. McGough, L. Bennett & E. Rice (1996). ‘Concept-oriented reading instruction: An integrated curriculum to develop motivations and strategies for reading’. In: L. Baker, P. Afflerbach & D. Reinking (eds.). Developing engaged readers in school and home communities. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, p. 165-190.

Hacquebord, H., T. Linthorst, B. Stellingwerf & M. de Zeeuw (2004). Voortgezet Taalvaardig. Een onderzoek naar tekstbegrip en woordkennis en naar de taalproblemen en taalbehoeften van brugklasleerlingen in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2002 - 2003. Groningen: Etoc.

Pressley, M. (2006). Reading instruction that works: The case for balanced teaching. New York: Guilford.

Stoeldraijer, J. & K. Vernooy (2007). “Géén begrijpend lezen in groep 4?!” In: Basisschool Management, jg. 21, nr. 2, p. 10-16.

Van der Steeg, M., N. Vermeer & D. Lanser (2011). Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief. CPB: Policy brief 05.

Van Elsäcker, W. (2002). Development of reading comprehension: the engagement per-
spective. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen (academisch proefschrift).

Van Keer, H. (2004). “Fostering reading comprehension in fifth grade by explicit instruction in reading strategies and peer tutoring”. In: British Journal of Educational Psychology, jg. 74, p. 37-70.

Ronde 5

Anneli Schaufeli

Pabo Groenewoud

Contact: Anneli.schaufeli@han.nl

Hoe overleef ik de eindtoets Taal voor de Pabo?

Het cohort studenten dat in september 2011 start met de pabo-opleiding zal verplicht moeten deelnemen aan een landelijke eindtoets Taal. Wat behelst die toets en hoe kunnen we de studenten hierop voorbereiden op een voor hen betekenisvolle manier? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze presentatie.

Ik laat zien welke rol het Kennisplatform Taaldidactiek Primair Onderwijs (dat ontwikkeld is bij het Expertisecentrum Nederlands) hierbij kan spelen en welke aanvullende middelen hierbij ingezet kunnen worden. De opleider krijgt hiermee concrete middelen en materialen in handen die op de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen worden ingezet.

44

Labels

land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
lerarenopleiding
thema
beoordelingsinstrumenten
evaluatie van onderwijsopbrengsten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2011