Expert of medelezer? Effecten op de interactie van twee verschillende voorleesstijlen tijdens tutorlezen

Elisabeth Duursma & Rianne Lantinga  ·  25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2011  ·  pagina 11

Download artikel

1. Basisonderwijs

1

Ronde 3

Elisabeth Duursma & Rianne Lantinga ETOC, R. U. Groningen

Contact: A.E.Duursma@rug.nl

riannelantinga@gmail.com

Expert of medelezer? Effecten op de interactie van twee verschillende voorleesstijlen tijdens tutorlezen

In dit onderzoek vergelijken we twee verschillende stijlen van interactief voorlezen tijdens het tutorlezen. Twintig leerlingen uit groep 7 (in Vlaanderen: 5e leerjaar) lazen één-op-één voor aan kleuters uit twee verschillende prentenboeken. De helft van de leerlingen kreeg instructies om zich als ‘expert’ op te stellen en als een alwetende voorlezer vragen te stellen. De andere helft van de leerlingen kreeg instructies om zich niet boven, maar naast de kleuters op te stellen en als ‘medelezer’ opmerkingen te maken over het boek. De voorleessessies zijn op video opgenomen. De analyses richten zich op de interactie en betreffen onder andere de mate van participatie van de kleuters, de aard van hun bijdragen aan het gesprek en de duur van de voorleessessies. De resultaten van het experiment verschaffen meer informatie over de verschillende effecten van deze twee interactieve voorleesstijlen.

Ronde 4

Willy de Klijn

Cito

Contact: willy.deklijn@cito.nl

Peilingsonderzoek Schrijven in 2009

Deze presentatie beschrijft de organisatie, de opzet en de instrumenten van het peilingsonderzoek Schrijven in 2009. Het onderzoek vond plaats halverwege en aan het einde van het basisonderwijs (resp. groep 5 en groep 8) en in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs (sbo). In principe is er om de acht jaar een peilingsonderzoek taal.

De instrumenten in het peilingsonderzoek ‘schrijven van teksten’ zijn:

• een schriftelijke vragenlijst voor docenten over het onderwijsaanbod voor schrijven in hun groep;

11

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2011