De leestempotoets nader bekeken

Ineke Jongen  ·  25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2011  ·  pagina 13

Download artikel

1. Basisonderwijs

1

komt men na een aantal discussierondes tot een gezamenlijk oordeel over de standaarden voor de Percentiel-1 0-leerling, voor de Percentiel-50-leerling... Men stelt de standaarden voor die leerlingen op die wijze (empirisch) vast. Voor wat betreft communicatie, bijvoorbeeld, mag men van een Percentiel-50-leerling een bepaalde vaardigheid verwachten waarmee hij voldoende in staat is om doelgericht en publiekgericht te schrijven bij een taak waarin hij advies moet geven in een persoonlijke brief. Die vaardigheid wordt dan geconcretiseerd in voorbeelden van wat een leerling op dat niveau wel en niet kan. Hoewel we nog niet alle resultaten hebben, kunnen we al wel vast een tipje van de sluier oplichten door enkele resultaten uit het onderwijsaanbod en de attitudevragenlijst te laten zien. Ook geven we een impressie van de meningen van toets- leiders en van leerlingen over de schrijftaken.

Ronde 5

Ineke Jongen

Cito

Contact: Ineke.jongen@cito.nl

De Leestempotoets nader bekeken

In het leerlingvolgsysteem (LOVS) dat door Cito wordt uitgegeven, is onder andere sprake van de toetsen ‘Technisch lezen’. Dat toetsen zijn stilleestoetsen en wijken in dat opzicht af van wat gebruikelijk was (en is) bij toetsen die de technische leesvaardigheid meten.

In deze presentatie wordt nader ingegaan op de toets zoals die vanaf groep 4 (in Vlaanderen: 2e leerjaar) gestalte krijgt: de ‘Leestempotoets’. In hoeverre geeft die stilleestoets een goed beeld van de technische leesvaardigheid van de lezer?

13

Labels

domein
leesonderwijs
technisch lezen
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
thema
beoordelingsinstrumenten
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

25ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2011