Taalcoaching in de praktijk van het mbo. Taalcoaches vertellen over hun ervaringen met het coachen van collega’s vakonderwijs bij het geven van taalontwikkelend beroepsonderwijs

Marijke van Huijstee & Jacqueline van der Zee  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 95

Download artikel

3. Beroepsgericht secundair onderwijs

Referenties

Bohnenn,E., F. Jansen, C. Kuipers, R. Thijssen, I. Schot.& W. Stockmann (2007). Raamwerk Nederlands, Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij. ‘s Hertogenbosch: Cinop.

Onbekend (2007). Leren, Loopbaan en Burgerschap. Brondocument met bijbehorend Addendum Nederlands in het kader van Leren en Burgerschap.

Onbekend (2008). Eindrapportage project Taalonderzoek en Nederlands. Den Haag: ROC Mondriaan.

Van Knippenberg, M. & J. Schaafsma (2008). Tweede meting lezen in het project Taalonderzoek en Nederlands (TON). Den Haag: ROC Mondriaan.

Ronde 4

Marijke van Huijstee & Jacqueline van der Zee ROC Rijn IJssel, Arnhem

Contact : m.v.huijstee@rijnijssel.nl

Taalcoaching in de praktijk van het mbo. Taalcoaches vertellen over hun ervaringen met het coachen van collega’s vakonderwijs bij het geven van taalontwikkelend beroepsonderwijs

Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Arnhem. In de visie op talenonderwijs van Rijn IJssel staat: “het onderwijs Nederlands in de beroepsopleiding is de verantwoordelijkheid van het hele opleidingsteam”. Om die reden hebben docenten Nederlands van Rijn IJssel zich door het ITTA laten trainen tot taalcoach en hebben vakdocenten een training taalontwikkelend beroepsonderwijs gevolgd. De taalcoaches ondersteunen nu hun opleidingsteam (o.a. binnen de opleidingen ‘zorg’, ‘techniek’, ‘toerisme’, ‘handel’) bij het geven van beroepsonderwijs met aandacht voor taalontwikkeling.

In deze presentatie vertellen de taalbeleidcoördinator en een taalcoach van Rijn IJssel hoe de opleidingsteams in de praktijk werken aan taalontwikkeling van de leerlingen mbo. Vragen die we met u willen bespreken zijn: kunnen we van vakdocenten en werkbegeleiders verwachten dat ze de taalvaardigheid van leerlingen gaan beoordelen? En hoe zorgen we dat alle vakdocenten structureel aandacht (blijven) geven aan taalontwikkeling in hun lessen?

3

95

Labels

domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
volwassenenonderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009