Taalbeleid in de lerarenopleiding, Groep T Leuven Education College

Kristien Coussement & Kim Willems  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 186

Download artikel

DRIEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 8

Kristien Coussement & Kim Willems Groep T, Leuven

Contact: Kristien.coussement@groept.be

Taalbeleid in de lerarenopleiding, Groep T Leuven Education College

Steeds meer anderstaligen en leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (bso) kiezen voor de lerarenopleiding. Voor hen is taal vaak een struikelblok in hun studieloopbaan. Aan Groep T stellen we de concrete taalproblemen van al onze studenten vast via een taalscreening. We organiseren flankerend onderwijs in de vorm van monitoraten Nederlands, we dompelen nieuwkomers onder in een taalbad en studenten werken procesmatig aan hun taalgroei d.m.v. een taalgroeidossier. Verder bouwen we ons taalbeleid niet alleen uit in functie van de student, maar proberen we ook de lectoren te motiveren voor meer en beter taalgericht vakonderwijs. Zo krijgt taalvaardigheid ook een prominente plaats bij alle evaluaties aan de lerarenopleiding. In onze workshop willen we jullie laten kennismaken met ons materiaal en willen ervaringen met jullie uitwisselen: een boeiend praktijkverhaal.

186

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taalbeleid
land
Belgi√ę
onderwijstype
lerarenopleiding
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009